vợ vương đình huệ là ai

Ngày sinh: 17/9/1966

Bạn đang xem: vợ vương đình huệ là ai

Giới tính: Nữ

Quê quán: xã Hùng Tiến, thị xã Nam Đàn, tỉnh Nghệ An

Dân tộc: Kinh

Ngày vô Đảng: 30/3/1999

Trình phỏng lý luận chủ yếu trị: Cao cấp

Trình phỏng chuyên nghiệp môn: Tiến sĩ Kinh tế, Thạc sĩ Quản lý non nước

Chức vụ:
- Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chủ yếu, Ngân sách của Quốc hội khóa XV
- Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu hảo Việt Nam-Séc
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV, XV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Nghệ An
- Tỷ lệ trúng cử: 86,36%
- Đại biểu chuyên nghiệp trách: Trung ương

Xem thêm: ái ngại là gì

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Nghệ An
- Tỷ lệ trúng cử: 91,77%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 9/1997 - 12/1998: Phó Trưởng Phòng Hợp tác quốc tế, Tổng viên Thuế; Xây dựng những khẳng định thâm nhập ASEAN của nước ta vô nghành nghề dịch vụ thuế; Triển khai những khẳng định hội nhập ASEAN về thuế

- 1/1999 - 6/1999: Quyền Trưởng Phòng WTO, Vụ Hợp tác quốc tế, Sở Tài chính

- 6/1999 - 2/2006: Trưởng Phòng WTO, Vụ Hợp tác quốc tế, Sở Tài chính; Chuyên viên chủ yếu (từ 2/2005); Thành viên đoàn thương thuyết nhà nước vô quy trình thương thuyết Hiệp quyết định Thương mại Việt Nam-Hoa kỳ, thương thuyết thâm nhập WTO; Xây dựng những phương án thương thuyết về thuế quan liêu và công ty tài chủ yếu, nhập cuộc đàm phán; Phó Tắc thư Chi cỗ Vụ Hợp tác quốc tế (2005-2007)

- 2/2006 - 5/2011: Phó Vụ trưởng, Vụ Hợp tác quốc tế, Sở Tài chính; Triển khai công tác làm việc hội nhập, triển khai khẳng định với WTO vô nghành nghề dịch vụ thuế và tài chủ yếu, liên minh tài chủ yếu của nước ta vô APEC; Tắc thư Chi cỗ Vụ Hợp tác quốc tế (2007 - 5/2011)

- 6/2011 - 6/2016: Vụ trưởng Vụ Chính sách, Tổng viên Thuế; Chuyên viên thời thượng (từ 1/2015); Xây dựng quyết sách, văn phiên bản pháp lý về thuế và vận hành thuế; Hướng dẫn triển khai quyết sách thuế và vận hành thuế; Tắc thư Chi cỗ Vụ Chính sách, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy Cơ quan liêu Tổng viên Thuế

- 7/2016 - 7/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XIV, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chủ yếu, Ngân sách của Quốc hội; Phó Trưởng Tiểu ban Tổng phù hợp dự trù và kết hợp quyết sách của Ủy ban Tài chủ yếu, Ngân sách; Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu hảo Việt Nam-Azerbaijan

- 7/2021 - nay: Đại biểu Quốc hội khóa XV, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chủ yếu, Ngân sách của Quốc hội; Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu hảo Việt Nam-Séc.

Xem thêm: người đẹp nhất việt nam là ai