thống đốc ngân hàng nhà nước là ai

Bách khoa toàn thư hé Wikipedia

Bạn đang xem: thống đốc ngân hàng nhà nước là ai

Thống đốc Ngân sản phẩm Nhà nước Việt Nam

Quốc huy Việt Nam

Đương nhiệm
Nguyễn Thị Hồng

từ 12 mon 11 năm 2020

Bổ nhiệm bởiQuốc hội theo đuổi sự đề cử của Thủ tướng
Người trước tiên nhậm chứcNguyễn Lương Bằng
Thành lậpnăm 1951

Thống đốc Ngân sản phẩm Nhà nước Việt Nam là kẻ hàng đầu Ngân sản phẩm Nhà nước nước ta. Do Ngân sản phẩm Nhà nước nước ta là một trong những cơ sở ngang Sở vô nhà nước nước ta, chính vì vậy Thống đốc Ngân sản phẩm Nhà nước tương tự cung cấp Sở trưởng, là một trong những member của nhà nước, được Thủ tướng tá ý kiến đề nghị trình Quốc hội chấp thuận đồng ý chỉ định.

Thống đốc Ngân sản phẩm Nhà nước nước ta lúc bấy giờ là bà Nguyễn Thị Hồng.

Xem thêm: ái ngại là gì

Lịch sử[sửa | sửa mã nguồn]

Khi xây dựng, chức vụ của những người hàng đầu Ngân sản phẩm Quốc gia rồi Ngân sản phẩm Nhà nước là Tổng Giám đốc. Từ tháng bốn năm 1989, chức vụ này được gọi là Thống đốc.

Quyền hạn, nhiệm vụ[sửa | sửa mã nguồn]

Thống đốc Ngân sản phẩm Nhà nước đem quyền hạn và trọng trách sau:

  • Chỉ đạo, quản lý Ngân sản phẩm Nhà nước tiến hành công dụng, trọng trách và quyền hạn theo như đúng quy lăm le của Hiến pháp, Luật Tổ chức nhà nước, Luật Ngân sản phẩm Nhà nước nước ta, Nghị lăm le của nhà nước quy lăm le công dụng, trọng trách, quyền hạn và cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai của Sở, cơ sở ngang Sở, Nghị lăm le của nhà nước quy lăm le công dụng, trọng trách, quyền hạn và cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai của Ngân sản phẩm Nhà nước, Quy chế thao tác làm việc của nhà nước và những văn bạn dạng pháp lý đem liên quan;
  • Phân công việc làm cho những Phó Thống đốc;
  • Ủy quyền mang lại Trưởng Văn chống đại diện thay mặt, giám đốc Chi nhánh giải quyết và xử lý một vài việc làm nằm trong công dụng, trọng trách của Ngân sản phẩm Nhà nước;
  • Ủy quyền mang lại Thủ trưởng đơn vị chức năng nằm trong Ngân sản phẩm Nhà nước tiến hành một vài việc làm ví dụ vô phạm vi pháp luật; dữ thế chủ động phối phù hợp với những Sở, cơ sở không giống nhằm xử lý những yếu tố đem tương quan cho tới trọng trách của Ngân sản phẩm Nhà nước hoặc những yếu tố tự nhà nước, Thủ tướng tá nhà nước phân công;
  • Chỉ đạo, chỉ dẫn, điều tra, đánh giá hoạt động và sinh hoạt của những Sở, ngành, Ủy ban quần chúng. # những cung cấp, những tổ chức triển khai tín dụng thanh toán, những cơ sở, tổ chức triển khai không giống, những đơn vị chức năng nằm trong Ngân sản phẩm Nhà nước trong những công việc tiến hành những quy lăm le của pháp lý về chi phí tệ và hoạt động và sinh hoạt ngân hàng;
  • Ký những văn bạn dạng nằm trong thẩm quyền của Thống đốc.
  • Ủy quyền hoặc cắt cử một Phó Thống đốc trực quản lý việc làm cộng đồng của Ngân sản phẩm Nhà nước Khi Thống đốc vắng vẻ mặt mũi.
  • Trực tiếp giải quyết và xử lý hoặc cắt cử một Phó Thống đốc xử lý những việc làm của Phó Thống đốc không giống Khi Phó Thống đốc bại vắng vẻ mặt mũi.

Lãnh đạo qua quýt những thời kỳ[sửa | sửa mã nguồn]

Chú ý: Mục in nghiêng là kẻ lưu giữ dịch vụ Quyền Thống đốc Ngân sản phẩm Nhà nước nước ta.

Xem thêm: đức ông là ai

STT Họ và tên Ngày sinh Ngày mất Nhiệm kỳ Thời gian ngoan bên trên nhiệm Chức vụ Ghi chú
1 Nguyễn Lương Bằng 2 tháng bốn năm 1904 20 mon 7 năm 1979 (3/5/1951 - 10/4/1952) 343 ngày Tổng Giám đốc trước tiên Ngân sản phẩm Quốc gia Việt Nam Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội công ty nghĩa nước ta kể từ 1976 cho tới 1979
2 Lê Viết Lượng 21 mon hai năm 1900 6 mon 5 năm 1985 (11/5/1952 - 21/1/1960) 7 năm, 255 ngày 10 năm, 261 ngày Tổng Giám đốc Ngân sản phẩm Quốc gia Việt Nam
(21/1/1960 - 27/1/1963) 3 năm, 6 ngày Tổng Giám đốc Ngân sản phẩm Nhà nước Việt Nam
- Tạ Hoàng Cơ 22 mon 12 năm 1911 14 mon 5 năm 1996 (27/1/1963 - 18/8/1964) 1 năm, 204 ngày 11 năm, 335 ngày Quyền Tổng Giám đốc Ngân sản phẩm Nhà nước Việt Nam
3 (18/8/1964 - 28/12/1974) 10 năm, 132 ngày Tổng Giám đốc Ngân sản phẩm Nhà nước Việt Nam
4 Đặng Việt Châu 2 mon 7 năm 1914 21 mon 5 năm 1990 (28/12/1974 - 6/5/1976) 1 năm, 130 ngày Phó Thủ tướng tá kiêm Tổng Giám đốc Ngân sản phẩm Nhà nước Việt Nam
5 Hoàng Anh 10 mon hai năm 1912 10 mon 5 năm 2016 (6/5/1976 - 28/2/1977) 298 ngày Tổng Giám đốc Ngân sản phẩm Nhà nước Việt Nam
6 Trần Dương 27 mon 6 năm 1922 6 mon 6 năm 2006 (28/2/1977 - 20/2/1981) 3 năm, 358 ngày
7 Nguyễn Duy Gia 13 mon hai năm 1938 (20/2/1981 - 21/6/1986) 5 năm, 121 ngày
8 Lữ Minh Châu 29 mon 9 năm 1929 27 mon hai năm 2016 (21/6/1986 - 26/4/1989) 2 năm, 309 ngày
9 Cao Sĩ Kiêm 26 mon 8 năm 1941 (26/4/1989 - 23/10/1997) 8 năm, 180 ngày Thống đốc Ngân sản phẩm Nhà nước Việt Nam
- Đỗ Quế Lượng 8 mon 10 năm 1939 (23/10/1997 - 6/5/1998) 195 ngày Quyền Thống đốc Ngân sản phẩm Nhà nước Việt Nam
10 Nguyễn Tấn Dũng 17 mon 11 năm 1949 (7/5/1998 - 11/12/1999) 1 năm, 218 ngày Phó Thủ tướng tá nhà nước kiêm Thống đốc Ngân sản phẩm Nhà nước Việt Nam Thủ tướng tá nhà nước nước Cộng hòa Xã hội công ty nghĩa nước ta kể từ 2006 cho tới 2016
11 Lê Đức Thúy 30 mon 6 năm 1948 (11/12/1999 - 23/8/2007) 7 năm, 255 ngày Thống đốc Ngân sản phẩm Nhà nước Việt Nam
12 Nguyễn Văn Giàu 8 mon 12 năm 1957 (23/8/2007 - 3/8/2011) 3 năm, 345 ngày Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế, Ủy ban Đối nước ngoài Quốc hội
13 Nguyễn Văn Bình 4 mon 3 năm 1961 (3/8/2011 - 8/4/2016) 4 năm, 249 ngày Trưởng ban Kinh tế Trung ương từ thời điểm năm năm nhâm thìn cho tới 2021
14 Lê Minh Hưng 11 mon 12 năm 1970 (9/4/2016 - 12/11/2020) 4 năm, 217 ngày Con trai Cố Thượng tướng tá, Sở trưởng Sở Công an Lê Minh Hương. Khi được chỉ định ở tuổi hạc 46, ông phát triển thành Thống đốc con trẻ nhất lịch sử dân tộc Ngân sản phẩm Nhà nước nước ta.
15 Nguyễn Thị Hồng 27 mon 3 năm 1968 (12/11/2020 - nay) 2 năm, 297 ngày Nữ Thống đốc Ngân sản phẩm Nhà nước đầu tiên

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

Liên kết ngoài[sửa | sửa mã nguồn]

  • Ngân sản phẩm Nhà nước Lưu trữ 2011-12-15 bên trên Wayback Machine