tác dụng trong quá trình hoạt động của nguyễn ái quốc từ năm 1919 đến năm 1925 là gì

Câu hỏi:

21/05/2020 8,070

A. Quà trình sẵn sàng về tư tưởng chủ yếu trị và tổ chức triển khai cho việc xây dựng Đảng Cộng sản nước ta (3 – 2 – 1930).

Bạn đang xem: tác dụng trong quá trình hoạt động của nguyễn ái quốc từ năm 1919 đến năm 1925 là gì

Đáp án chủ yếu xác

B. Quá trình truyền thống trị nghĩa Mác – Lênin nhập nước ta.

C. Quá trình xây dựng tía tổ chức triển khai nằm trong sản ở nước ta.

D. Quá trình sẵn sàng triển khai công ty trương “vô sản hóa” nhằm truyền thống trị nghĩa Mác – Lênin nhập nước ta.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cách mạng mon Mười Nga thành công xuất sắc (1917), Bác Hồ cút kể từ nước nào là cho tới nước nào là nhằm phân tích, học hành Cách mạng mon Mười Nga?

A. Từ Mĩ thanh lịch Nga.

B. Từ Pháp thanh lịch Trung Quốc.

C. Từ Anh thanh lịch Nga.

D. Từ Anh thanh lịch Pháp.

Câu 2:

Trong quy trình sinh hoạt nhằm sẵn sàng mang lại việc xây dựng Đảng Cộng sản nước ta, sinh hoạt nào là tại đây của Nguyễn Ái Quốc vẫn ra mắt bên trên Quảng Châu Trung Quốc (Trung Quốc)?

A. Dự Hội nghị Quốc tế dân cày.

B. Dự đại hội Quốc tế Cộng sản.

C. Ra báo “Thanh niên”.

D. Xuất phiên bản kiệt tác “Bản án chế cỗ thực dân Pháp”.

Câu 3:

Khi Đệ tam quốc tế (Quốc tế Cộng sản) xây dựng ở Mát-xcơ-va nhập mon 2 – 1919. Lúc tê liệt Nguyễn Ái Quốc đang được ở đâu?

A. Ở Anh.

Xem thêm: ông cao toàn mỹ là ai

B. Ở Pháp.

C. Ở Liên Xô.

D. Ở Trung Quốc.

Câu 4:

Tác phẩm của Nguyễn Ái Quốc được xuất phiên bản năm 1922 là:

A. “Bản án chính sách thực dân Pháp”.

B. “Đường Kách mệnh”.

C. Báo “Thanh niên”.

D. Tất cả đều đích.

Câu 5:

Những sự khiếu nại nào là tại đây tạo ra ĐK tiện nghi cho việc truyền thống trị nghĩa Mác – Lê-nin nhập Việt Nam?

A. Quốc tế Cộng sản được xây dựng (tháng 2 – 1919).

B. Đảng Cộng sản Pháp thành lập và hoạt động (1920).

C. Đảng Cộng sản Trung Quốc thành lập và hoạt động (1921).

D. Tất cả những sự khiếu nại bên trên.

Câu 6:

Nguyễn Ái Quốc trình diễn lập ngôi trường, ý kiến của tớ về địa điểm kế hoạch của cách mệnh ở những nước nằm trong địa, về quan hệ thân thiện trào lưu người công nhân ở những nước đế quốc với trào lưu cách mệnh ở những nằm trong địa, về tầm quan trọng và sức khỏe to tướng rộng lớn của giai cấp cho dân cày ở những nước nằm trong địa trong:

A. Đại hội Đảng xã hội Pháp họp ở Tua (tháng 12 – 1920).

B. Hội nghị Quốc tế dân cày (tháng 6 – 1923).

C. Đại hội Quốc tế Cộng sản phen V (1924).

Xem thêm: ai là người phá vụ án năm cam

D. Đại hội đại biểu phen loại nhất Hội nước ta Cách mạng Thanh niên (tháng 5 – 1929).