phượng sồ là ai

Bách khoa toàn thư ngỏ Wikipedia

Bàng Thống

Bạn đang xem: phượng sồ là ai

Tên

Tên thật Bàng Thống (龐統)
Tự Sĩ Nguyên (士元)
Hiệu Phượng Sồ (鳳雛)

Thông tin cẩn chung

Thế lực Tôn Quyền→Lưu Bị
Chức vụ Quân sư
Tướng lĩnh
Sinh 179
Tương Dương, Kinh Châu
(nay là Tương Châu, Tương Dương, Hồ Bắc)
Mất 214

(35 Tuổi)
Huyện Lạc, Ích Châu
(nay là Nghiễn Hán, Tứ Xuyên)

Thụy hiệu Tĩnh Hầu (靖侯)
Tước hiệu Quan nội hầu
Con cái Bàng Hoành

Bàng Thống (chữ Hán: 龐統, 179-214), tự động là Sĩ Nguyên (士元), hiệu là Phụng Sồ là mưu lược sĩ của Lưu Bị thời Tam Quốc nhập lịch sử dân tộc Trung Quốc. Ông thông thường được cõi trần sau đối chiếu là tài năng ngang với Khổng Minh, người sinh sống nằm trong thời với ông.

Thời trẻ[sửa | sửa mã nguồn]

Bàng Thống thương hiệu tự động là Sĩ Nguyên, người thị xã Tương Dương nằm trong Nam quận, Kinh châu[1].

Bàng Thống đem mối quan hệ dâu gia với Gia Cát Lượng. Khi nhị người còn nhỏ, chị của Gia Cát Lượng được gả mang đến Bàng Sơn Dân – một người đồng đội bọn họ của Bàng Thống[2]. Người đứng rời khỏi căn nhà hít là danh sĩ Bàng Đức Công – chú của Bàng Thống và Bàng Sơn Dân.

Bàng Thống rộng lớn Gia Cát Lượng 3 tuổi tác. Hai người vẫn thông thường xuyên hỗ tương, trong lúc Gia Cát Lượng trầm trồ cẩn trọng thì Bàng Thống xốc nổi bộc trực, khá tương phản tính cơ hội với nhau[3]. Do Bàng Thống chậm rì rì vụng về về, nhiều người khinh thường ông, tuy nhiên Bàng Đức Công hiểu ông và cực kỳ quý trọng.

Nghe giờ danh sĩ Tư Mã Huy đảm bảo chất lượng biết người, Bàng Thống tìm tới gặp gỡ. Khi gặp gỡ nhau, Tư Mã Huy đang được ở hái dâu bên trên cây, Bàng Thống ngay tắp lự ngồi bên dưới gốc cây truyện trò, cứ thế nhị người đàm luận kể từ sáng sủa cho tới khuya. Tư Mã Huy nhìn thấy tài năng của ông, rất là tuyên dương ngợi[4]. Từ bại nổi tiếng Bàng Thống nổi mọi nơi. Bàng Đức Công quý mến cả ông và Gia Cát Lượng, gọi ông là Phượng Sồ (phượng con), Gia Cát Lượng là Ngọa Long (rồng nằm).

Sự nghiệp[sửa | sửa mã nguồn]

Trong quận nghe nổi tiếng Bàng Thống bèn chỉ định ông làm mướn tào của Nam quận.

Sau trận Xích Bích (208), tướng mạo Đông Ngô là Chu Du đem quân xâm lăng Giang Lăng, Nam quận kể từ tay Tào Nhân (209), được Tôn Quyền phong thực hiện Thái thú Nam quận. Bàng Thống vẫn lưu giữ chức công tào.

Năm 210, Chu Du mệnh chung, Bàng Thống đem linh cữu về Ngô quận. Người Đông Ngô nghe giờ ông nên những lúc ông trở lại Kinh châu (Nam quận), nhiều danh sĩ tề tựu ở Xương Môn tống biệt.

Lưu Bị thay đổi khu đất Giang Hạ, Trường Sa lấy khu đất Giang Lăng nằm trong Nam quận của Tôn Quyền thực hiện địa thế căn cứ. Bàng Thống được Lưu Bị mang đến thực hiện Tòng sự, demo thay cho quyền Huyện mệnh lệnh Lỗi Dương. Trong quy trình bên trên nhiệm, Bàng Thống ko chú ý xử lý việc làm nên bị cơ hội chức[5].

Tướng tiếp sau Chu Du phía Đông Ngô là Lỗ Túc ghi chép thư mang đến Lưu Bị tiến thủ cử Bàng Thống, bảo rằng ko thể sử dụng ông nhập chức nhỏ. Gia Cát Lượng cũng trình bày hộ ông với Lưu Bị. Lưu Bị bèn tập trung Bàng Thống, nằm trong ông truyện trò. Sau khi đàm luận, Lưu Bị cực kỳ cảm phục ông, bèn chỉ định ông thực hiện Thị trung tòng sự, rồi không nhiều lâu sau thăng ông thăng tiến Quân sư trung lương y tướng mạo, nằm trong cấp cho với Gia Cát Lượng.

Năm 211, Lưu Chương ở Ích châu bị Trương Lỗ ở Hán Trung uy hiếp, mong muốn mời mọc Lưu Bị nhập tương hỗ. Thủ hạ của Lưu Chương là Trương Tùng, Pháp Chính mong muốn nhân bại ngầm link với Lưu Bị nhằm Lưu Bị thực hiện căn nhà Tây Xuyên. Lưu Bị tự dự ko quyết. Bàng Thống bèn rời khỏi mức độ thuyết phục Lưu Bị theo đòi tiếp của Pháp Chính[6]. Cuối nằm trong Lưu Bị theo đòi kiến nghị của ông, nhằm Quan Vũ, Gia Cát Lượng ở lại Kinh châu và đem theo đòi ông với mọi tướng mạo Hoàng Trung, Ngụy Diên nhập Ích châu.

Lưu Chương rời khỏi tiếp đón Lưu Bị ở Bồi Thành. Bàng Thống răn dạy ông nên bắt Lưu Chương nhằm uy hiếp tuy nhiên cướp lấy Ích châu nhằm ngoài tốn sức lực, tuy nhiên Lưu Bị không tuân theo vì thế chưa xuất hiện uy đức gì với những người phiên bản xứ.

Xem thêm: ai là con mồi

Sau khi đáp ứng lộc thảo, quân trang mang đến Lưu Bị, Lưu Chương về Thủ Đô Hà Nội, phú mang đến Lưu Bị chuồn kháng Trương Lỗ. Lưu Bị đem rộng lớn 3 vạn quân nhập tay[6] và xe pháo vừa đủ, theo đòi tiếp của Bàng Thống ko chuồn tiến công Trương Lỗ tuy nhiên tạm dừng ở Hà Manh tạo ra mối quan hệ với dân bọn chúng.

Qua một năm cho tới thời điểm cuối năm 212, người thực hiện nội ứng mang đến Lưu Bị ở Thủ Đô Hà Nội là Trương Tùng bị lộ và bị Lưu Chương bắt làm thịt, kể từ bại Lưu Chương và Lưu Bị đầu tiên trở mặt mày trở thành thù[7]. Lưu Chương đình chỉ việc đáp ứng lộc thảo mang đến Lưu Bị. Bàng Thống thấy đến thời điểm nên hành vi, bèn thể hiện 3 tiếp mang đến Lưu Bị lựa chọn[8]:

Ngầm tuyển chọn tinh anh binh, hành binh ngày tối, luyện kích nhập Thủ Đô Hà Nội. Lưu Chương không hiểu biết nhiều quân sự chiến lược, lại ko chống bị ngài, như thế rất có thể lấy Ích châu nhập một năm, là thượng sách. Giả phao tin cẩn Kinh châu đem việc nhằm trở lại và dụ nhị tướng mạo Tây Xuyên là Dương Hoài, Cao Bái đang được trấn lưu giữ Bạch Thủy cho tới làm thịt chuồn và cướp binh lính nhằm tiến công Thủ Đô Hà Nội, là trung sách. Lui binh về trở thành Bạch Đế ngóng thời cơ hành vi là hạ sách.

Sau khi suy xét, Lưu Bị lựa chọn trung sách, fake cơ hội phao tin cẩn Kinh châu bị Tào Tháo uy hiếp nên tháo lui binh về cứu vớt. Quả nhiên Dương Hoài và Cao Bái mừng vì thế Lưu Bị rút quân về Kinh châu, ko uy hiếp Ích châu nữa, bèn dẫn một vài ba tùy tùng cho tới dìu Lưu Bị. Lưu Bị ngay tắp lự bắt làm thịt Cao Bái và Dương Hoài, đoạt quân mã của nhị tướng mạo bên trên Bạch Thủy và tổ chức triển khai tiến công, với nguyên nhân Lưu Chương bội tín ko đáp ứng thực phẩm nữa.

Quân Kinh châu chia thành hai tuyến phố tiến thủ tiến công, nhanh gọn giành thắng lợi sở hữu được Bồi Thành. Quân nòng cốt của Lưu Chương nên tháo lui về cố thủ ở trở thành Miên Trúc.

Năm 213, Lưu Bị kêu gọi Trương Phi, Triệu Vân và Gia Cát Lượng kể từ Kinh châu đem quân nhập trợ chiến, hứa hẹn nằm trong hội binh xâm lăng Thủ Đô Hà Nội sau khoản thời gian hạ trở thành này.

Mùa hè năm 214, những cánh quân Kinh châu đều thắng trận. Lưu Bị nghe tin cẩn Trương Phi và Gia Cát Lượng vẫn tiến công cho tới phía đông đúc và phía bắc Thủ Đô Hà Nội, còn Triệu Vân đập phá được Kiện Vi, bèn nằm trong Bàng Thống phân chia lối tiến công Lạc Thành. Bàng Thống dẫn một cánh quân dụ được tướng mạo lưu giữ trở thành là Trương Nhiệm thoát ra khỏi Lạc Thành. Trương Nhiệm lôi ra phía phái mạnh, đóng góp quân ở Nhạn Kiều. Lưu Bị bèn chặt đứt lối về của Trương Nhiệm, còn Bàng Thống dẫn quân quay trở lại tiến công Trương Nhiệm ở Nhạn Kiều. Ông bị trúng thương hiệu và tử trận[9]. Khi bại ông mới nhất 36 tuổi tác.

Lưu Bị vượt mặt và bắt sinh sống Trương Nhiệm. Vì Trương Nhiệm ko mặt hàng nên Lưu Bị sai đem chém.

Sau khi sở hữu được Ích châu, Lưu Bị ghi nhớ cho tới công huân của Bàng Thống và khi nhắc cho tới ông thông thường khóc. Lưu Bị truy tặng ông thực hiện Quan nội hầu, mệnh danh thụy là Tĩnh hầu, chỉ định thân phụ ông thực hiện Nghị lương y rồi thăng thăng tiến Gián nghị đại phu.

Trong Tam Quốc trình diễn nghĩa[sửa | sửa mã nguồn]

Bàng Thống được La Quán Trung mô tả nhập Tam quốc trình diễn nghĩa là "người mi rậm rạp, mũi gồ, mặt mày đen sì, râu cụt, tưởng tượng xấu xí xí". Tư Mã Huy (Thủy Kính tiên sinh) đánh giá về Bàng Thống như sau: "Nếu được 1 trong những nhị người Ngọa Long (tức Khổng Minh) hoặc Phụng Sồ (tức Bàng Thống) thì rất có thể ấn định hưng được thiên hạ".

Lúc đầu, Bàng Thống ở Giang Nam theo đòi Tôn Quyền. Trong trận Xích Bích ông hiến tiếp mang đến Tào Tháo sử dụng xích Fe ghép những thuyền lại trở thành một cụm nhằm rời mang đến quân sĩ say sóng tuy nhiên thực tế là khiến cho thuyền ko tản rời khỏi được khi bị hỏa công. Nhờ Bàng Thống mà lúc Chu Du dùng hỏa công, thuyền của Tào Tháo triệu tập lại trở thành một cụm nên ko chạy bay được, cháy rụi không còn.

Sau khi Chu Du mất mặt, Lỗ Túc tiến thủ cử Bàng Thống mang đến Tôn Quyền tuy nhiên Bàng Thống ko được Tôn Quyền trọng dụng nên cho tới Kinh Châu theo đòi Lưu Bị.

Lưu Bị nghe tin cẩn Bàng Thống cho tới đầu quân thì rất là mừng mừng, tuy nhiên thấy ông mặt mày mũi xấu xí xí thì thay cho thay đổi thái phỏng, chỉ mang đến ông thực hiện Huyện mệnh lệnh Lỗi Dương. Bàng Thống ở phía trên khoảng chừng 100 ngày, kể từ sáng sủa cho tới tối chỉ tợp rượu, bỏ bễ việc làm. Lưu Bị nhận đơn tố giác thì cực kỳ tức phẫn nộ, mệnh lệnh Trương Phi và Tôn Càn cho tới đánh giá. Trương Phi hậm hực phỏng vấn ông tại vì sao tham ô rượu vứt việc thì ông nhảy cười cợt, mệnh lệnh mang đến nha lại đem không còn công văn nhập 100 ngày khiến cho ông phê duyệt. Chỉ nửa ngày, Bàng Thống vẫn xử lý không còn toàn cỗ, Trương Phi ngay tắp lự tạ lỗi và hứa tiếp tục rất là tiến thủ cử. Lúc này, Bàng Thống đem bức thư trình làng của Lỗ Túc và Khổng Minh mang đến người xem coi. Lưu Bị ăn năn hận vì thế ngược đãi nhân hậu sĩ, đích thân ái cho tới thị xã tạ lỗi và mời mọc Bàng Thống về Kinh Châu, phong thực hiện Phó Quân sư Trung lương y tướng mạo.

Bàng Thống với tầm quan trọng là quân sư nằm trong Lưu Bị dẫn 5 vạn quân nhập Tây Xuyên. Bàng Thống nằm trong Pháp Chính bàn mưu lược mang đến Lưu Bị nhân thời cơ làm thịt Lưu Chương nhập buổi tiệc rồi cướp lấy Tây Xuyên tuy nhiên Lưu Bị mang đến này là hành vi bất nhân nên ko thực hiện. Bàng Thống bảo Ngụy Diên nhập tiệc vực dậy múa lần rồi đâm bị tiêu diệt Lưu Chương, tuy nhiên bị Lưu Bị ngăn ngừa.

Xem thêm: võ tú quỳnh tiếp viên hàng không là cháu ai

Khi Lưu Bị và Lưu Chương đầu tiên trở mặt mày tiến công nhau, Bàng Thống bày tiếp mang đến Lưu Bị làm thịt Cao Bái và Dương Hoài, nhị tướng mạo của Lưu Chương, đoạt ải Phù Quan, tiến thủ tiến công Lạc Thành.

Đến khi hành binh, con cái ngựa của Thống quáng đôi mắt, tụt xuống chân, hất ông té xuống ngựa. Bàng Thống ngay tắp lự van thay đổi ngựa với Lưu Bị, mục tiêu nhằm quân phục kích Trương Nhiệm (tướng Tây Thục) của Lưu Chương ở gò Lạc Phượng tưởng sai sót Bàng Thống là Lưu Bị và làm thịt bị tiêu diệt ông vị mưa thương hiệu. Tất cả đều là mưu mẹo của Bàng Thống mục tiêu lấy lí tự đường đường chính chính nhằm Lưu Bị tiến thủ tiến công Tây Xuyên. Sau lúc biết tin cẩn Bàng Thống tử trận và đem huyết thư tỏ rõ ràng toàn cỗ mưu mẹo của ông, Lưu Bị vẫn thốt lên rằng: "Toàn cỗ quân lính nghe mệnh lệnh, Lưu Chương bội tín phục kích làm thịt bị tiêu diệt quân sư của tao, toàn quân tiến thủ tiến công Tây Xuyên trả thù địch mang đến quân sư"

Sau khi ông mất mặt, Gia Cát Lượng vừa được kêu gọi nhập Ích châu, sử dụng tiếp bắt Trương Nhiệm trả thù địch mang đến ông. Trên thực tiễn cánh quân Gia Cát Lượng và Trương Phi vẫn nằm trong phối phù hợp với Lưu Bị và Bàng Thống bên trên Ích châu kể từ rộng lớn nửa năm trước đó khi ông mất mặt. Lưu Bị và Bàng Thống cố gắng quân tác chiến song lập, vượt mặt bắt Trương Nhiệm ở Lạc Thành, Bàng Thống vì thế rủi bị thương hiệu phun nên thân ái trận chi phí tuy nhiên qua loa đời[10].

Xem thêm[sửa | sửa mã nguồn]

 • Lưu Bị
 • Lưu Chương
 • Gia Cát Lượng
 • Chiến dịch Tây Xuyên

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

 • Trịnh Phúc Điền, Khả Vĩnh Quyết, Dương Hiệu Xuân (2006), Tướng soái thượng cổ Trung Hoa, luyện 1, Nhà xuất phiên bản Thanh niên.
 • Lê Đông Phương, Vương Tử Kim (2007), Kể chuyện Tần Hán, Nhà xuất phiên bản Đà Nẵng
 • Lê Đông Phương, (2007), Kể chuyện Tam Quốc, Nhà xuất phiên bản Đà Nẵng
 • Dịch Trung Thiên (2010), Phẩm Tam Quốc, luyện 1-2, Nhà xuất phiên bản Công an quần chúng.
 • Trần Văn Đức (2008), Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện Lưu trữ 2015-09-25 bên trên Wayback Machine, Nhà xuất phiên bản Văn học
 • Bàng Thống bên trên IMDb

Chú thích[sửa | sửa mã nguồn]

 1. ^ Nay là Tương Phàn, Hồ Bắc
 2. ^ Trần Văn Đức, sách vẫn dẫn, tr 26, 52
 3. ^ Trần Văn Đức, sách vẫn dẫn, tr 53
 4. ^ Trịnh Phúc Điền, Khả Vĩnh Quyết, Dương Hiệu Xuân, sách vẫn dẫn, tr 631
 5. ^ Trịnh Phúc Điền, Khả Vĩnh Quyết, Dương Hiệu Xuân, sách vẫn dẫn, tr 634
 6. ^ a b Trịnh Phúc Điền, Khả Vĩnh Quyết, Dương Hiệu Xuân, sách vẫn dẫn, tr 636
 7. ^ Lê Đông Phương, sách vẫn dẫn, tr 248
 8. ^ Trịnh Phúc Điền, Khả Vĩnh Quyết, Dương Hiệu Xuân, sách vẫn dẫn, tr 637
 9. ^ Trần Văn Đức, sách vẫn dẫn, tr 254
 10. ^ Trần Văn Đức, sách vẫn dẫn, tr 255