phó thủ tướng vũ đức đam la con rể ai

10/1988 - 10/1990

Bạn đang xem: phó thủ tướng vũ đức đam la con rể ai

Kỹ sư, Công ty XNK và Thương Mại & Dịch Vụ nghệ thuật Bưu năng lượng điện, Tổng viên Bưu năng lượng điện.

10/1990 - 02/1992

Chuyên viên Ban Phát triển nghệ thuật và Quan hệ đối nước ngoài, Tổng doanh nghiệp Bưu chủ yếu viễn thông VN.

2/1992 - 4/1993

Chuyên viên, Văn chống Tổng viên Bưu năng lượng điện.

4/1993 - 10/1994

Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học tập technology và Hợp tác quốc tế, Tổng viên Bưu năng lượng điện.

10/1994 - 11/1995

Phó Vụ trưởng Vụ Quan hệ quốc tế, Văn chống nhà nước.

11/1995 - 8/1996

Quyền Vụ trưởng rồi Vụ trưởng Vụ ASEAN, Văn chống nhà nước.

8/1996 - 3/2003

Thư ký rồi Trợ lý Cố Thủ tướng mạo Võ Văn Kiệt.

3/2003 - 8/2005

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch rồi Phó Chủ tịch Thường trực Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Tỉnh Bắc Ninh, Đại biểu HĐND tỉnh (từ mon 4/2004).

8/2005 - 11/2007

Thứ trưởng Sở Bưu chủ yếu - Viễn thông (Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa X từ thời điểm tháng 4/2006).

11/2007 - 5/2008

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Tắc thư túc trực Tỉnh ủy tỉnh Quảng Ninh.

Xem thêm: chồng của chị google la ai

5/2008 - 3/2010

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Tắc thư - Chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ninh.

3/2010 – 8/2010

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Tắc thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ninh.

8/2010 – 8/2011

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng (Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI từ thời điểm tháng 01/2011), Tắc thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Ninh.

8/2011 – 11/2013

Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Cán sự đảng nhà nước, Sở trưởng, Chủ nhiệm Văn chống nhà nước.

11/2013 - 10/2019

Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Cán sự đảng nhà nước, Phó Thủ tướng mạo nhà nước.

10/2019 - 12/2019

Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Cán sự đảng nhà nước, Phó Thủ tướng mạo nhà nước kiêm Tắc thư Ban Cán sự đảng Sở Y tế.

12/2019 - 7/2020

Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Cán sự đảng nhà nước, Phó Thủ tướng mạo nhà nước kiêm Tắc thư Ban Cán sự đảng Sở Y tế, quản lý điều hành việc làm nằm trong thẩm quyền của Sở trưởng Sở Y tế.

Từ 7/2020 – 01/2023

Ủy viên Trung ương Đảng (đến 30/12/2022), Ủy viên Ban Cán sự đảng nhà nước, Phó Thủ tướng mạo nhà nước. Tại Đại hội đại biểu toàn nước đợt loại XIII của Đảng, được bầu lại vô Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

05/01/2023

Tại Kỳ họp phi lý đợt thứ hai - Quốc hội khóa XV, Quốc hội phê chuẩn chỉnh miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng mạo nhà nước.

Xem thêm: năm 1862 ai là người được nhân dân và nghĩa quân suy tôn là bình tây đại nguyên soái