ông cao toàn mỹ là ai

Trong khi trận đánh pháp luật thân thiện ông Cao Toàn Mỹ và hoa khôi Trương Hồ Phương Nga đang tới hồi cam go, rất nhiều thắc mắc đưa ra là ông Cao Toàn Mỹ nhiều cỡ nào là và hiện nay đang thực hiện căn nhà doanh nghiệp nào?