lưu bị là ai

 

(160-223)

Bạn đang xem: lưu bị là ai


 • Tên tràn đủ: Lưu Bị
 • Quốc tịch: Thục Hán (Trung Quốc)
 • Ngày sinh: Năm 160
 • Nơi sinh: Trác Châu, Hà Bắc
 • Ngày mất: 10 mon 6 năm 223
 • Nơi mất: Thành Bạch Đế, Trùng Khánh

Lưu Bị là một trong vị thủ lĩnh quân phiệt, nhà vua khai quốc ngôi nhà Thục Hán thời Tam Quốc vô lịch sử dân tộc Trung Quốc, Lưu Bị được sử sách xác nhận là loại dõi xa thẳm của hoàng phái ngôi nhà Hán. Xuất thân ái ngôi nhà nghèo đói, ông cần tự động làm việc dò thám sinh sống thời trẻ con. Sự nghiệp của Lưu Bị khởi điểm bằng sự việc nhập cuộc trấn áp cuộc khởi nghĩa Khăn Vàng và thực hiện quan lại mang lại triều đình, tuy nhiên đàng thiến lộ của ông ban sơ ko được trơn tuột. Gặp khi ngôi nhà Hán suy giảm và nổ đi ra cuộc chiến tranh quân phiệt, Lưu Bị nằm trong nhị người huynh đệ kết tức thị Quan Vũ và Trương Phi từ từ tự động kiến thiết xây dựng lực lượng và nhập cuộc vô trận đánh này. Tuy nhiên, cuộc tranh cường của Lưu Bị ko tiện lợi, ông rất nhiều lần thất bại và cần cút nương nhờ bên dưới trướng nhiều chư hầu đương thời như Lã Cha, Tào Tháo, Viên Thiệu, Lưu Biểu.

Trong thời hạn nương nhờ Lưu Biểu ở Kinh châu, Lưu Bị được Gia Cát Lượng theo đuổi phò tá và vạch đi ra Long Trung đối sách nhằm giành giật thiên hạ. Theo đàng lối này, ông links với quân phiệt Tôn Quyền ở Giang Đông nằm trong chống Tào Tháo ở phía bắc, sở hữu được 1 phần Kinh châu và ngay sát trọn vẹn Ích châu thực hiện khu đất dựng nghiệp. Tuy nhiên, kế hoạch Long Trung đối sách sở hữu nguy nan cơ tan vỡ vì như thế liên minh với Tôn Quyền nứt rạn, chúng ta Tôn xâm chiếm phần Kinh châu của ông và giết thịt Quan Vũ, khiến cho Lưu Bị đựng quân tấn công báo thù oán và quyết định giành lại khu đất, sau khoản thời gian chính thức xưng nhà vua nhằm tiếp tục ngôi nhà Hán vừa vặn bị chúng ta Tào đoạt ngôi. Thất bại ở Di Lăng khiến cho Lưu Bị suy sụp, lâm căn bệnh rồi tắt hơi. Cơ nghiệp ông kiến thiết xây dựng được giữ lại cho những người con cái cả Lưu Thiện và phú mang lại quá tướng mạo Gia Cát Lượng phò tá.

Lưu Bị là một trong trong mỗi anh hùng chủ yếu của tè thuyết Tam quốc biểu diễn nghĩa. Trong kiệt tác này La Quán Trung thiết kế Lưu Bị là anh hùng chủ yếu diện, sở hữu lòng nhân kể từ nhân ái, thương dân như con cái của một vị vua hiền hậu (Tuyệt nhân là Lưu Bị, tuyệt gian lận là Tào Tháo, tuyệt trí là Khổng Minh)


 • 160: Lưu Bị mang tên tự động là Huyền Đức, người thị trấn Trác, quận Trác nằm trong U châu.\ Ông là loại dõi của Trung Sơn Tĩnh vương vãi Lưu Thắng – người con cái loại của Hán Cảnh Đế. Ông nội Lưu Bị là Lưu Hùng, được cử thực hiện Hiếu liêm, thực hiện thị trấn mệnh lệnh thị trấn Phạm nằm trong Đông quận. Cha Lưu Bị là Lưu Hoằng mất mặt sớm.
 • 184: quân khởi nghĩa Khăn Vàng vì thế Trương Giác đứng đầu nổi dậy chống triều đình. Lưu Bị cất binh hùn ngôi nhà Hán chống Khăn Vàng ở Trác quận. Ông đem Quan Vũ, Trương Phi nằm trong lực lượng phiên bản cỗ tham gia vô quân triều đình bên dưới quyền Hiệu úy Trâu Tĩnh.
 • 188: anh em Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi giao đấu với quân cướp địa hạt bị bại trận, bèn vứt thị trấn Cao Đường cho tới nương nhờ người bàn sinh hoạt cũ là Công Tôn Toản ở U châu.
 • 194: Không lâu sau khoản thời gian Từ châu được giải vây, Đào Khiêm buốt nặng nề, ra quyết định tiến bộ cử Lưu Bị thực hiện Từ châu mục thay cho bản thân, nèn dưng biểu lên Hán Hiến Đế.  
 • 200: Tào Tháo đại thắng Viên Thiệu ở Quan Độ. Tào Tháo đắc thắng, coi thường Lưu Bị, sai Sái Dương cút tấn công Nhữ Nam. Lưu Bị đem quân đi ra địch, đánh tan quân Tào, Quan Vũ giết thịt bị tiêu diệt Sái Dương.
 • 207: ông được Từ Thứ theo đuổi hùn, Từ Thứ tiến bộ cử một người các bạn là Gia Cát Lượng mang lại ông. Lúc bại liệt Gia Cát Lượng đang được ở ẩn.
 • 208: Lưu Bị liên quân với Tôn Quyền tấn công trận Xích Bích với Tào tháo dỡ.
 • 218: Lưu Bị phú mang lại Gia Cát Lượng trấn lưu giữ Thủ Đô Hà Nội, tự động bản thân nằm trong mưu kế sĩ Pháp Chính khởi 10 vạn quân đi tấn công Hán Trung. 
 • 219: Lưu Bị xưng Hán Trung vương vãi.
 • 220: Lưu Bị mất mặt Kinh Châu và Quan Vũ bị Lã Mông ngôi nhà Đông Ngô giết thịt.
 • 221: Lưu Bị lấy quốc hiệu là Hán nhằm tiếp tục Lưu Hiệp, bịa đặt niên hiệu là Chương Vũ. Từ bại liệt ngôi nhà Thục Hán chính thức. 
 • 223: Lưu Bị tắt hơi bên trên cung Vĩnh An, lâu 63 tuổi hạc.

 Chiêu Liệt Đế (Lưu Bị) qua loa đường nét vẽ của Diêm Lập Bản, họa sỹ thời ngôi nhà Đường. (Minh họa ko đúng mực, bởi vì Lưu Bị không tồn tại râu).

 Tranh vẽ Lưu Bị (160-223)

 Một minh họa Lưu Bị kể từ triều đại ngôi nhà Minh vô Nhà thờ Hồi giáo.

 Hình họa bên trên mộc của Lưu Bị vô cuốn Tam quốc biểu diễn nghĩa kể từ thời ngôi nhà Thanh (mặc quan lại phục thời trung thế kỉ Trung Quốc, sai với thực tiễn, Lưu Bị vốn liếng cũng không tồn tại râu.

 Tranh vẽ minh họa Lưu Bị - Chiêu Liệt Đế (160-223)

  Tranh vẽ minh họa Lưu Bị - Chiêu Liệt Đế (160-223)

  Tranh vẽ minh họa Lưu Bị - Chiêu Liệt Đế (160-223)

 Ba bằng hữu Lưu Bị, Quan Vũ và Trương Phi


Tranh vẽ minh họa Lưu Bị, Quan Vũ và Trương Phi kết nghĩa khoét viên.

Tranh vẽ Lưu Bị, Quan Vũ và Trương Phi kết nghĩa khoét viên được vẽ bởi vì Matsumura Goshun.Xem thêm: 4 nữ tiếp viên hàng không bị bắt là ai

Tranh vẽ Lưu Bị phụ thân đợt cho tới thăm hỏi Khổng Minh, giành giật vẽ đời ngôi nhà Minh.
 

Tranh vẽ Lưu Bị phụ thân đợt cho tới thăm hỏi Khổng Minh, giành giật vẽ bởi vì Kuniyoshi Utagawa.

Tranh vẽ thời ngôi nhà Minh tế bào miêu tả Gia Cát Lượng (trái, bên trên một con cái ngựa) tách ngoài điểm ẩn dật mộc mạc của tôi nhằm nhập cuộc phò tá Lưu Bị (phải).

 Tranh vẽ Khổng Minh và Lưu Bị với Long Trung đối sách.

Tranh vẽ Lưu Bị (cưỡi ngựa) cho tới thăm hỏi Tư Mã Huy.

Tranh vẽ Lưu Bị và những người dân qua loa sông được tế bào miêu tả trong số tranh ảnh ở Di Hòa viên.

Tranh vẽ Lưu Bị xưng đế, bên trên Trường Lang ở Di Hòa viên, Bắc Kinh.

 Tượng Lưu Bị bên trên đền rồng thờ Gia Cát Lượng bên trên Thủ Đô Hà Nội.

Tượng Lưu Bị ở Vũ Hầu Tự

 Tạo hình anh hùng Lưu Bị vô phim Tam quốc (2010) vì thế Vu Hòa Vĩ thủ vai.

Hán Huệ lăng điểm chôn đựng của Lưu Bị.

Xem thêm: jv là ai