lan lăng vương là ai

Tượng Lan Lăng vương vãi ở Đền Itsukushima

Cao Trường Cung (chữ Hán: 高長恭, 541? – 573) là tướng mạo lãnh, hoàng đằm thắm ngôi nhà Bắc Tề, mỹ nam giới có tiếng nhập lịch sử vẻ vang Trung Quốc. Dân gian tham thông thường gọi ông với vương vãi hiệu là Lan Lăng vương (兰陵王).

Xuất thân[sửa | sửa mã nguồn]

Ông mang tên húy là Cao Túc (高肃), tự động Trường Cung, tự động không giống Hiếu Quán, tuy nhiên quen thuộc người sử dụng thương hiệu tự động. Trường Cung là member của hoàng thất ngôi nhà Bắc Tề, sở hữu nguyên vẹn quán ở thị trấn Điều, quận Bột Hải [a]. Ông là con cháu nội và là đàn ông của 2 đời quyền thần ngôi nhà Đông Ngụy là Cao Hoan và Cao Trừng, là con cháu gọi Bắc Tề Văn Tuyên đế Cao Dương tự chú.[1][2][3]

Bạn đang xem: lan lăng vương là ai

Trường Cung là đàn ông loại 3 [4] hoặc loại 4 của Cao Trừng; trong những đồng đội, chỉ mất u của ông ko rõ ràng là ai.[2][3]

Nhà phân tích Mã Trung Lý (马忠理, 1935 – ?) vin nhập 2 địa thế căn cứ nhằm chỉ ra rằng nguyên vẹn nhân sử liệu xích míc về trật tự của Trường Cung nhập gia đình:

 • trường ăn ý đồng đội Cao Vĩ, Cao Xước: Vĩ tự Hồ vợ vua sinh rời khỏi lờ đờ rộng lớn Xước tự Lý phu nhân sinh rời khỏi 2 canh giờ, tuy nhiên nhờ đằm thắm phận của u tuy nhiên Vĩ phát triển thành trưởng tử, còn Xước cần Chịu biếm thực hiện loại tử.[5]
 • mẹ của Trường Cung nhiều kỹ năng sở hữu đằm thắm phận yếu hèn tầm thường (nên ko ghi lại danh tính), trong những lúc người anh trai (hoặc em trai) ngay lập tức kề Cao Hiếu Uyển sở hữu u là Văn Tương Kính vợ vua Nguyên thị, em gái của Đông Ngụy Hiếu Tĩnh đế, chánh thất của Cao Trừng. Nhờ đằm thắm phận của u, Hiếu Uyển được phong vương vãi nhập năm Thiên Báo thứ nhất (550) thời Văn Tuyên đế, mặt khác với anh cả Cao Hiếu Du, sớm nhất có thể trong những đồng đội. Trường Cung và anh nhì Hiếu Hành được phong vương vãi muộn nhất.

Từ ê Mã Trung Lý bạo dạn suy đoán: Trường Cung cần là đàn ông loại 3 của Cao Trừng, anh trai của Cao Hiếu Uyển và ông cũng khá được sinh rời khỏi nhập nằm trong năm Hưng Hòa loại 3 (541) thời Hiếu Tĩnh đế với Hiếu Uyển.[1]

Sự nghiệp[sửa | sửa mã nguồn]

Năm Thiên Báo loại 8 (557), Trường Cung chính thức được trao quan lại chức, thực hiện Thông trực nghiền kỵ thị lương y. Năm loại 9 (558), Trường Cung được phong tước đoạt Lạc Thành thị trấn Khai quốc công, thực ấp 800 hộ. Năm loại 10 (559), Trường Cung được trừ thực hiện Nghi đồng tam tư. Cùng năm, Trường Cung được tiến bộ quan lại Thượng ngờ đồng tam tư, lưu giữ phiên bản quan lại thực hiện Hành Tứ Châu sự.[1]

Năm Càn Minh thứ nhất (560) thời Phế đế, Trường Cung được trừ thực hiện Lĩnh mô tả hữu đại tướng mạo quân, tăng ấp 1000 hộ.[1] Tháng 3 ÂL năm ấy, Trường Cung được phong tước đoạt Lan Lăng vương vãi.[1][4][6]

Năm Hoàng Kiến thứ nhất (561) thời Hiếu Chiêu đế, Trường Cung được tăng ấp cho dù là trước này đó là 1500 hộ, gửi thực hiện Trung lĩnh quân, gia quan lại Khai phủ ngờ đồng tam tư.[1]

Vũ Thành đế đăng vương, Trường Cung được trừ thực hiện Sứ trì tiết, Đô đốc Tịnh Châu chư quân sự chiến lược, Tịnh Châu loại sử, còn gia quan lại như cũ.[1][2][3]

Năm Hà Thanh thứ nhất (562), Trường Cung được riêng biệt phong Cự Lộc quận Khai quốc công, thực ấp 1000 hộ, tiến bộ thực hiện Lĩnh quân tướng mạo quân. [b] [1]

Năm loại 3 (563), liên quân Bắc Chu – Đột Quyết tiến công Tấn Dương, Trường Cung dốc mức độ nhập cuộc đánh nhau.[2][3] Quân Tề bên dưới sự lãnh đạo của Tịnh Châu loại sử, Bình Nguyên vương vãi Đoàn Thiều giành được thắng lợi.[7][8][9]

Tháng 11 ÂL năm loại 3 (564), quân Bắc Chu tiến bộ tiến công Lạc Dương. Tháng 12 ÂL, Trường Cung nằm trong Đại tướng mạo quân Hộc Luật Quang lên đường trước cứu giúp viện, đóng góp trại ở Mang Sơn, quan ngại quân Chu hưng vượng, ko dám tiến bộ quân. Đoàn Thiều kể từ Tấn Dương cho tới hội quân, nằm trong chư tướng mạo lên núi để ý tình thế. Quân Tề cho tới Thái Hòa ly thì bắt gặp quân Chu, bèn kết trận nhằm đợi; Đoàn Thiều tóm mô tả quân, Trường Cung tóm trung quân, Hộc Luật Quang tóm hữu quân.[7][8][9] Trường Cung lấy 500 kỵ binh xông nhập quân Chu, cho tới bên dưới trở thành Kim Dung. Người Tề bên trên trở thành không sở hữu và nhận rời khỏi, Trường Cung cần toá nón trụ đã cho thấy mặt mày, bọn họ mới mẻ phái bộ đội phun nỏ yểm trợ ông.[2][3][9] Kết ngược quân Tề đại thắng, quân sĩ thực hiện bài bác ca dao nghiền tụng Trường Cung, về sau gọi là Lan Lăng vương vãi nhập trận khúc.[2][3] Tháng 12 ÂL nằm trong năm, Trường Cung được sản xuất Thượng thư mệnh lệnh.[9][10][11]

Năm Thiên Thống thứ hai (566) thời Hậu Chủ, Trường Cung được sản xuất Ti Châu mục. Năm loại 3 (567), Trường Cung được rời khỏi thực hiện Sứ trì tiết, Đô đốc Thanh Châu chư quân sự chiến lược, Thanh Châu loại sử. Năm loại 5 (569), Trường Cung được gửi thực hiện Doanh Châu loại sử,[1] bên trên trên đây ông rất nhiều lần nhận ăn năn lộ, Chịu miễn quan lại.[2][3] Tháng 12 ÂL nằm trong năm, Trường Cung được lưu giữ quan lại Khai phủ ngờ đồng tam tư, quay về thực hiện Thượng thư mệnh lệnh. Tháng 7 ÂL năm Vũ Bình thứ nhất (570), Trường Cung được thay đổi thực hiện Lục thượng thư sự. Tháng 2 ÂL năm thứ hai (571), Trường Cung được sản xuất Thái úy.[11][12][13]

Trong mon ấy, Tề quốc công Vũ Văn Hiến của Bắc Chu vượt lên trước Hoàng Hà xâm phạm, Hộc Luật Quang tháo lui về lưu giữ Hoa Cốc. Triều đình khiến cho Trường Cung nằm trong Đoàn Thiều hội quân với Quang ngăn ngừa quân Chu. Quân Tề tiến bộ rung rinh Bách Cốc, tiếp sau đó song mặt mày rớt vào thế giằng teo. Tháng 6 ÂL, quân Chu chiếm lĩnh được trở thành ngoài Định Dương, vây hãm trở thành nhập. Đoàn Thiều bệnh nguy kịch, trao quyền lãnh đạo [2][3] và bày nối tiếp cho tới Trường Cung. Theo nối tiếp của Thiều, Trường Cung phục kích và bắt đầy đủ quân Chu nhập trở thành đập phá vây chạy rời khỏi. Quân Tề quá thắng rung rinh lấy Phần Châu và trở thành Diêu Tương.[7][8][13]

Tháng 8 ÂL năm loại 3 (572), Trường Cung được sản xuất Đại tư mã. Tháng 4 ÂL năm loại 4 (573), Trường Cung được sản xuất Thái bảo, Đại tướng mạo quân, Định Châu loại sử.[11][12] Trong thời hạn này, xét công phu trước sau, Trường Cung được riêng biệt phong quận công của những điểm Cự Lộc, Trường Lạc, Lạc Bình, Cao Dương.[2][3]

Xem thêm: trương quốc dũng pvc la con ai

Cái chết[sửa | sửa mã nguồn]

Sau thắng lợi Mang Sơn, Hậu Chủ căn vặn Trường Cung rằng: "Vào trận quá thâm thúy, chẳng may bắt gặp chuyện, ăn năn hận sao kịp?" Trường Cung đáp: "Việc ngôi nhà mối quan hệ trực tiếp, chẳng suy nghĩ tuy nhiên thực hiện rồi." Hậu Chủ nghe Trường Cung nói đến việc nhà, đâm rời khỏi ngờ kỵ. Đến trận Định Dương, cỗ nằm trong của Trường Cung là Úy Tương Nguyện hỏi: "Vương nhận sự ủy thác của triều đình, sao lại trở thành tham ô lam tàn nhẫn như vậy?" (chỉ việc nhận ăn năn lộ ở Doanh Châu) Trường Cung ko đáp. Tương Nguyện nói: "Há chẳng cần vì như thế đại thắng Mang Sơn, kinh khủng oai nghiêm võ tạo ra ngờ kỵ, nên tự động dê diếu bản thân ru?" Trường Cung đáp: "Phải." Tương Nguyện nói: "Triều đình nếu như ngờ kỵ vương vãi, vin nhập tội này nhằm trừng trị, cầu phúc ngược lại còn nhanh gọn lẹ bắt gặp vạ." Trường Cung rơi nước đôi mắt, quỳ xuống căn vặn nối tiếp an đằm thắm. Tương Nguyện nói: "Vương trước đang được sở hữu công, ni lại báo tiệp, tiếng vang quá rộng, nên xưng bệnh dịch ở trong nhà, rời gia nhập chính vì sự nữa." Trường Cung lấy thực hiện cần, tuy nhiên ko thể tháo lui được. Đến khi Giang, Hoài sở hữu chiến sự, Trường Cung kinh khủng lại được sản xuất tướng mạo, than vãn rằng: "Năm ngoái mặt mày tao bị sưng, ni sao ko tái mét phát?" Từ ấy Trường Cung sở hữu bệnh dịch thì ko Chịu trị liệu.[2][3][14]

Tháng 5 ÂL năm Vũ Bình loại 4 (573), Hậu Chủ sai Từ Chi Phạm đem rượu độc cho tới đến Trường Cung; ông trình bày với vương vãi phi Trịnh thị rằng: "Ta trung thành với chủ phụng sự bề bên trên, sở hữu tội gì mà với trời tuy nhiên nhận rượu độc thế này?" Trịnh thị hỏi: "Sao ko xin xỏ bắt gặp thiên tử?" Trường Cung nói: "Thiên tử còn hoàn toàn có thể bắt gặp hoặc sao?" Rồi nốc rượu độc tuy nhiên mất mặt.[2][3][11][12][14]

Triều đình truy tặng Trường Cung thực hiện Giả hoàng việt, Sứ trì tiết, Tịnh, Thanh, Doanh, Tứ, Định 5 châu chư quân sự chiến lược, Lục thượng thư sự, Thái sư, Thái úy công, Tịnh Châu loại sử, thụy là Trung Vũ. [c] Tháng 5 ÂL năm loại 5 (574), Trường Cung được chôn đựng ở phía tây-bắc, cơ hội Nghiệp Thành 15 dặm.[1]

Tính cách[sửa | sửa mã nguồn]

Trường Cung có vẻ như ngoài hiền hậu lành lặn, tuy nhiên tâm tư mạnh mẽ và uy lực, còn tồn tại tiếng nói hoặc và dung mạo đẹp nhất.[2][3] Tương truyền dung mạo của Trường Cung white đẹp nhất như phụ phái nữ, tự động hiềm ko đầy đủ nhằm rời khỏi oai nghiêm với địch, nên tự khắc mộc thực hiện mặt mày nạ, mỗi một khi rời khỏi trận thì treo lên.[15][16][17][18]

Các vương vãi ngôi nhà Bắc Tề tuyển chọn lựa chọn quan lại viên quốc gia và phụ tá mạc phủ, phần nhiều lấy con em của mình ngôi nhà buôn phú quý, những thiếu hụt niên thao tác làm việc thả ưng dắt chó, chỉ mất bọn Tương Thành vương vãi Cao Dục (con trai loại 8 của Cao Hoan), Quảng Ninh vương vãi Cao Hiếu Hành và Trường Cung chào gọi nhiều kẻ sĩ tài năng năng văn học tập và kiến thức và kỹ năng rộng lớn người, nên được đương thời khen ngợi ngợi.[19][20]

Trường Cung thực hiện tướng mạo, chăm chỉ đối với cả những việc lặt vặt. Mỗi khi Trường Cung sở hữu số ngon, mặc dù đơn thuần vài ba ngược dưa, ắt cũng phân tách cho tới tướng mạo sĩ. Khi xưa ở Doanh Châu, Hành tham ô quân Dương Sĩ Thâm trưng bày tang hội chứng, khiến cho Trường Cung Chịu miễn quan lại. Đến trận Định Dương, Sĩ Thâm ở nhập quân, kinh khủng bắt gặp vạ. Trường Cung nghe được thì nói: "Ta vốn liếng không tồn tại ý này." Rồi dò thám lỗi nhỏ, trị đòn Sĩ Thâm đôi mươi trượng, nhằm ông tao yên tĩnh lòng.[2][3]

Từng sở hữu đợt Trường Cung nhập triều, khi trở rời khỏi thì kẻ hầu tan mất mặt cả, chỉ với 1 người. Trường Cung 1 mình trở lại, ko khiển trách móc ai. Vũ Thành đế thưởng công trận Mang Sơn, mệnh cho tới ngôi nhà buôn mua sắm cho tới Trường Cung đôi mươi người thiếp, ông chỉ nhận một.[2][3]

Trường Cung cho vay vốn cho tới ngàn vàng, trước lúc mất mặt lấy giấy tờ nợ rời khỏi nhen sạch sẽ.[2][3]

Lan Lăng vương vãi nhập trận khúc[sửa | sửa mã nguồn]

Lan Lăng vương vãi nhập trận khúc (兰陵王入阵曲) còn mang tên Đại Diện (大面, tạm thời dịch: mặt mày nạ) là bài bác ca múa được người Bắc Tề sáng sủa tác nhằm ca tụng Trường Cung sau đại thắng Mang Sơn. Điệu múa tế bào phỏng kiểu lãnh đạo tác chiến và người sử dụng võ khí đâm bị tiêu diệt kẻ địch của Trường Cung.[15][16][17][18]

Đời Tùy, vũ khúc được đi vào cung đình,, tức là người sử dụng phái nữ vũ công thay cho nam giới. Đến trung kỳ đời Đường, vũ khúc từ từ trở thành hạnh phúc rộng lớn, loại bỏ đi sắc thái mạnh mẽ và uy lực, tức là "nhuyễn vũ". Do bị Đường Huyền Tông loại ngoài lễ nhạc và đi vào giáo phường nhập cung, vũ khúc chính thức gia nhập nhập dân gian tham. Đời Nam Tống, vũ khúc kết phù hợp với làn điệu Nhạc phủ, gọi là Lan Lăng vương vãi mạn (兰陵王慢). Như vậy vũ khúc đang được trọn vẹn mất mặt lên đường hình dáng ban sơ, nói theo một cách khác là đang được thất truyền ở Trung Quốc.[21]

May mắn thay cho, Lan Lăng vương vãi nhập trận khúc truyền quý phái Nhật Bản nhập đời Đường. Vũ khúc được phái nữ Thiên hoàng Kōken thời kỳ Nara cực kỳ yêu thương quí, trở thành thịnh hành nhập dân gian tham. Nhờ ê, vũ khúc phát triển thành một phần nhập nhã nhạc Nhật Bản, thông thường gọi là Lăng vương, cho tới này vẫn còn đấy không thay đổi độ quý hiếm. Năm 1986, thị trấn Từ, TP. Hồ Chí Minh Hàm Đan trải qua Chuyên Viên Nhật Bản dò thám cơ hội bình phục vũ khúc này. Ngày 5 cho tới 7/9/1992, TP. Hồ Chí Minh Hàm Đan chào đoàn nhã nhạc Nhật Bản quý phái màn trình diễn Lan Lăng vương vãi nhập trận khúc trước mộ Cao Trường Cung (mộ gió máy, điểm tìm ra bia).[21]

Xem thêm: vợ mạc văn khoa là ai

Bia và văn bia[sửa | sửa mã nguồn]

Bia mộ của Trường Cung được Tri Từ Châu [d] Bùi Mẫn Trung đục rời khỏi nhập năm Quang Tự loại đôi mươi (1894). Bia được điêu không giống bằng đá điêu khắc xanh rớt, cao 4,1 m.[1]

Mặt trước của bia ở đầu sở hữu 16 chữ triện rộng lớn, chia thành 4 hàng: "Tề cố Giả Hoàng việt Thái sư Thái úy công Lan Lăng Trung Vũ vương vãi bi"; bên dưới sở hữu 18 mặt hàng x 36 chữ lệ. Mặt sau bia ở đầu sở hữu bài bác thơ ngũ ngôn tự em trai loại 5 của Trường Cung là An Đức vương vãi Cao Duyên Tông thực hiện ra; ở bên dưới sở hữu 26 mặt hàng x 52 chữ, tuy nhiên bị phong hóa mất mặt 16 chữ.[1]

Năm 1988, bia được thừa nhận là văn vật bảo lãnh trung tâm cung cấp vương quốc.[1]

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

 1. ^ a b c d e f g h i j k l m Mã Trung Lý, Bắc Tề Lan Lăng vương vãi Cao Túc mộ cập bi văn thuật lược (北齐兰陵王高肃墓及碑文述略, tạm thời dịch: Tóm tắt trình diễn về mộ và văn bia của Lan Lăng vương vãi Cao Túc ngôi nhà Bắc Tề, coi phiên bản scan bên trên đây), luyện san Trung Nguyên Văn Vật, kỳ 2/1988
 2. ^ a b c d e f g h i j k l m n o Bắc Tề thư quyển 11, liệt truyện 3, Văn Tương 6 vương vãi truyện
 3. ^ a b c d e f g h i j k l m n o Bắc sử quyển 52, liệt truyện 40, Tề tông thất chư vương vãi truyện hạ: Văn Tương chư tử
 4. ^ a b Bắc Tề thư quyển 5, đế kỷ 5, Phế đế kỷBắc sử quyển 7, phiên bản kỷ 7, Tề phiên bản kỷ trung đều chép: "Nhâm đằm thắm, phong Văn Tương đệ nhị tử Hiếu Hành vi Quảng Ninh vương vãi, đệ tam tử Trường Cung vi Lan Lăng vương vãi."
 5. ^ Bắc Tề thư quyển 12, liệt truyện 4, Vũ Thành 12 vương vãi truyện: Nam Dương vương vãi XướcBắc sử quyển 52, liệt truyện 40, Tề tông thất chư vương vãi truyện hạ: Vũ Thành chư tử, Nam Dương vương vãi Xước đều chép: "Nam Dương vương vãi Xước, tự động Nhân Thông, Vũ Thành ngôi trường tử dã. Dĩ ngũ nguyệt ngũ nhật thìn thì sinh, chí ngọ thì, Hậu Chủ nãi sinh. Vũ Thành dĩ Xước hình mẫu Lý phu nhân phi chánh đích, cố biếm vi đệ nhị."
 6. ^ Tư trị thông giám quyển 168, Trần kỷ 2
 7. ^ a b c Bắc Tề thư quyển 16, liệt truyện 8, Đoàn Vinh truyện: Vinh tử Thiều
 8. ^ a b c Bắc sử quyển 54, liệt truyện 42, Đoàn Vinh truyện: Vinh tử Thiều
 9. ^ a b c d Tư trị thông giám quyển 169, Trần kỷ 3
 10. ^ Bắc Tề thư quyển 7, đế kỷ 7, Vũ Thành đế kỷ
 11. ^ a b c d Bắc sử quyển 8, phiên bản kỷ 8, Tề phiên bản kỷ hạ
 12. ^ a b c Bắc Tề thư quyển 8, đế kỷ 7, Hậu Chủ kỷ
 13. ^ a b Tư trị thông giám quyển 170, Trần kỷ 4
 14. ^ a b Tư trị thông giám quyển 171, Trần kỷ 5
 15. ^ a b Tùy Đường gia thoại quyển hạ: "Cao Tề Lan Lăng vương vãi Trường Cung bạch loại mĩ phụ nhân, nãi trứ fake diện dĩ đối địch, dữ Chu sư chiến vu Kim Dung hạ, dũng quán tam quân, Tề nhân tráng chi, nãi vi vũ dĩ hiệu kì lãnh đạo kích loại chi dung, viết lách "Đại Diện vũ" dã."
 16. ^ a b Giáo phường ký: "Đại Diện xuất Bắc Tề Lan Lăng vương vãi Trường Cung, tính đảm dũng nhi mạo phụ nhân. Tự hiềm bất túc dĩ uy địch, nãi tự khắc mộc vi fake diện, lâm trận trứ chi, nhân vi test hí, diệc nhập ca khúc."
 17. ^ a b Thái Bình ngự lãm quyển 569, Nhạc cỗ 7: "‘Nhạc phủ tạp lục’ viết: Đại Diện xuất vu Bắc Tề. Tề Lan Lăng vương vãi Trường Cung, tài vũ nhi mạo mĩ, thông thường trứ fake diện dĩ đối địch. Thường kích Chu sư Kim Dung hạ, dũng quán tam quân. Tề nhân tráng chi, vi test thanh, dĩ hiệu kỳ chỉ tổng kích loại chi dung. Tục vi chi Lan Lăng vương vãi nhập trận khúc."
 18. ^ a b Cựu Đường thư quyển 29, Chí 9, Âm nhạc 2: "Ca vũ hí, hữu Đại Diện, Bát Đầu, Đạp Diêu Nương, Quật Lỗi Lũy Tử đẳng hí. Huyền Tông dĩ kỳ phi chánh thanh, trí giáo phường vu cấm trung dĩ xử chi... Đại Diện xuất vu Bắc Tề. Bắc Tề Lan Lăng vương vãi Trường Cung, tài vũ nhi diện mĩ, thông thường trứ fake diện dĩ đối địch. Thường kích Chu sư Kim Dung trở thành hạ, dũng quán tam quân, Tề nhân tráng chi, vi test vũ dĩ hiệu kỳ lãnh đạo kích loại chi dung, vị chi Lan Lăng vương vãi nhập trận khúc."
 19. ^ Bắc Tề thư quyển 10, liệt truyện 2, Cao Tổ 11 vương vãi truyện
 20. ^ Bắc sử quyển 51, liệt truyện 39, Tề tông thất chư vương vãi truyện thượng
 21. ^ a b Mã Trung Lý, Cao Túc cập kỳ Lan Lăng vương vãi nhập trận khúc (高肃及其兰陵王入阵曲, tạm thời dịch: Từ Cao Túc cho tới Lan Lăng vương vãi nhập trận khúc, coi phiên bản scan bên trên đây), luyện san Văn Vật Xuân Thu, kỳ 3/1992

Ghi chú[sửa | sửa mã nguồn]

 1. ^ Nay là thị trấn Cảnh, địa cung cấp thị Hành Thủy, Hà Bắc.
 2. ^ Đoàn Thiều được trao chức Tịnh Châu loại sử nhập năm Hà Thanh thứ nhất (562). Có lẽ triều đình Bắc Tề hiểu rằng Bắc Chu đang được dò thám cơ hội liên minh với Đột Quyết, nên đang được đưa ra quyết định điều 1 viên tướng mạo tay nghề cao đảm bảo trọng trấn Tấn Dương.
 3. ^ Bắc Tề thư, tlđd và Bắc sử, tlđd đều chép thụy hiệu của Cao Trường Cung chỉ có một chữ "Vũ".
 4. ^ Từ (磁) Châu ni là thị trấn Từ, Hà Bắc, ko cần địa cung cấp thị Từ (徐) Châu, Giang Tô.