khi pháp kéo quân ra hà nội lần thứ hai ai là người trấn thủ thành hà nội

Câu hỏi:

29/03/2022 5,172

Bạn đang xem: khi pháp kéo quân ra hà nội lần thứ hai ai là người trấn thủ thành hà nội

A. Nguyễn Tri Phương

B. Hoàng Diệu

Đáp án chủ yếu xác

C. Tôn Thất Thuyết

D. Phan Thanh Giản

Đáp án chính là: B

 Người trấn thủ trở nên TP Hà Nội Khi Pháp kéo quân đi ra TP Hà Nội thứ tự loại nhị là Hoàng Diệu.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Dập dìu trống không tấn công cờ Xiêu/ Phen này quyết tấn công cả triều lẫn lộn Tây”. Đó là khẩu mệnh lệnh của cuộc khởi nghĩa của

Câu 2:

Tổng đốc trở nên TP Hà Nội vô năm 1873 là

Câu 3:

Từ trong thời hạn 80 của thế kỉ XIX, thực dân Pháp ráo riết xúc tiến thủ thủ đoạn xâm lăng toàn cỗ nước ta là do

Câu 4:

Năm 1873, nhằm tiến thủ quân đi ra Bắc, thực dân Pháp lấy cớ

Xem thêm: đức ông là ai

Câu 5:

Hiệp ước Quý Mùi (Hiệp ước Hác-măng) quy ấn định triều đình Huế chỉ được làm chủ vùng 

Câu 6:

Trận tấn công làm cho được giờ đồng hồ vang lớn số 1 năm 1873 của quần chúng Bắc Kì là trận

Câu 7:

Năm 1882, trước việc thất thủ của trở nên TP Hà Nội triều đình Huế đã

Câu 8:

Người hàng đầu phái kháng chiến vô triều đình Huế là

Câu 9:

Kết ngược của cuộc đổ xô lên TP Hà Nội thứ tự nhị của thực dân Pháp là

Câu 10:

Thực dân Pháp lấy cớ gì nhằm tiến công Bắc Kì thứ tự loại hai?

Câu 11:

Ý tức thị thắng lợi CG cầu giấy thứ tự loại nhất là

Câu 12:

Hiệp ước Pa-tơ-nốt (1884) được thỏa thuận thân ái triều đình mái ấm Nguyễn với thực dân Pháp là mốc tấn công dấu

Câu 13:

Cuối năm 1873, thực dân Pháp buộc nên thám thính cơ hội thương lượng với triều đình Huế vì

Câu 14:

Hiệp ước ghi lại mốc ngừng sự tồn bên trên của triều đại phong loài kiến mái ấm Nguyễn với tư cơ hội là một trong những vương quốc song lập là

Câu 15:

Cuộc kháng chiến kháng thực dân Pháp xâm lăng ở nước ta cuối thế kỉ XIX thất bại hầu hết là do

Xem thêm: 14/4 là ngày gì ai tặng quà cho ai