đại thế chí bồ tát là ai

Bách khoa toàn thư hé Wikipedia

Đại Thế Chí

Tranh Đại Thế Chí Bồ Tát nhập thế kỷ 13, Trung Quốc.

Bạn đang xem: đại thế chí bồ tát là ai

Tên giờ Trung
Phồn thể大勢至菩薩 Dàshìzhì Púsa
Giản thể大势至菩萨
Phiên âm
Tiếng Hán chi phí chuẩn
Bính âm Hán ngữDàshìzhì
Wade–GilesTa-shih-chi
Phiên âm
WylieThu-ch´en-Thob
Tên giờ Việt
Chữ Quốc ngữĐại Thế Chí Bồ tát
Tên giờ Triều Tiên
Hangul

대세지 보살 Daeseji Bosal

Tên giờ Nhật
Kanji大勢至菩薩 Daiseishi Bosatsu
Chuyển tự
RōmajiDaiseishi Bosatsu
Tượng Đại Thế Chí Bồ tát, Trung Quốc.

Đại Thế Chí Bồ Tát, chữ Hán: 大勢至菩薩 hoặc Đắc Đại Thế Bồ Tát (chữ Hán: 得大勢菩薩),giờ Phạn: महास्थामप्राप्त/ Mahāsthāmaprāpta, là 1 trong những vị Đại Bồ tát thể hiện nay độ sáng trí tuệ nhập Phật giáo Đại Thừa, là bậc đại sĩ trợ tuyên chánh pháp mang đến Đức Phật A Di Đà ở Tây phương Cực Lạc.

Hồng danh và chi phí thân[sửa | sửa mã nguồn]

Đại Thế Chí Bồ Tát còn được gọi là Đắc Đại Thế Bồ tát, Đại Tinh Tấn Bồ tát, Vô Biên Quang Bồ tát, Linh Cát Bồ tát,… hoặc vắn tắt là Thế Chí.

Ngài là vị Bồ tát thông thường người sử dụng độ sáng trí tuệ chiếu từng tất cả loại, khiến cho bọn chúng sinh mươi phương toàn cầu bay đau khổ nhức, trở nên tựu đạo trái ngược Bồ đề. Đắc Đại Thế Bồ tát vì như thế Bồ tát đem hạnh nguyện đại hùng đại lực đại kể từ bi, người sử dụng hạnh nguyện này nhằm trụ nhập Ta bà toàn cầu, điều phục và tiếp chừng bọn chúng sinh cang cường.

Xem thêm: nguyễn phú trường la con của ai

Trong Kinh Đại Bi Liên Hoa (Kinh Bi Hoa), chi phí thân thích của Đại Thế Chí Bồ Tát là Ni-ma vương vãi tử, người con cái loại nhị của Chuyển luân vương vãi Vô Tránh Niệm (sau này là Đức Phật A Di Đà). Bồ tát được Phật Báo Tạng lâu ký rằng, nhập đời vị lai vô lượng vô hạn kiếp, sau thời điểm Đức Phật Biến Xuất Nhất Thiết Công Đức Sơn Vương Như Lai nhập Niết-bàn (tức Quán Thế Âm Bồ Tát trở nên Phật nhập đời vị lai), Đại Thế Chí Bồ tát tiếp tục thay cho ngài tiếp cai quản chánh pháp và toàn cầu phương tây, trở nên Phật hiệu là Thiện Trụ Trân Báo Sơn Vương Như Lai, Ứng cúng, Chánh trở thành tri, Minh hạnh túc, Thiện thệ, Thế lừa lọc giải, Vô thượng sĩ, Điều ngự trượng phu, Thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn.

Biểu tượng và hình ảnh[sửa | sửa mã nguồn]

Kinh Quán Thế Âm Bồ tát thụ kí (Đại 12, 353 hạ) nói: "Tây phương từ thời điểm cách đó trăm ngàn ức cõi; đem Phật hiệu là A Di Đà Như Lai, Ứng cúng, Chính trở thành tri, hiện giờ đang trình bày pháp. Đức Phật ấy đem 2 vị Bồ tát, một là Quán Thế Âm, nhị là Đại Thế Chí". Đức Phật A Di Đà là Giáo công ty của toàn cầu Cực Lạc phương tây, Bồ tát Quán Thế Âm và Bồ tát Đại Thế Chí là 2 vị thị fake hùn Phật A Di Đà trong những việc giáo hóa bọn chúng sinh, vì vậy được gọi là Tây Phương Tam Thánh.

Trong hình ảnh vẽ "Tây Phương Tam Thánh", Bồ Tát Đại Thế Chí vắt cành hoa sen greed color đứng mặt mày tay nên Đức Phật A Di Đà, mặt mày tay trái ngược là Bồ Tát Quán Thế Âm vắt nhành dương liễu và bình tịnh thủy.

Xem thêm: thủ tướng là ai

Theo kinh Quán Vô Lượng Thọ, Bồ tát thân thích cao tám mươi muôn ức mãng cầu vì thế tha bổng vì thế tuần, domain authority gold color tử kim, nhập thiên quang quẻ của Bồ tát đem 500 hoa báu, từng một hoa báu đem 500 đài báu, trong những đài đều hiện nay quốc chừng tịnh diệu của mươi phương chư Phật, nhục tiếp như hoa Bát đầu ma mãnh, thân thích nhục tiếp mang trong mình 1 bình báu, không giống hình tượng Quan Thế Âm Bồ tát.

Theo phẩm A-lợi-đa-la-đà-la-ni-a-lỗ-lực, nhị Bồ tát đều toàn thân thích gold color, phóng hào quang quẻ Trắng, tay nên vắt phất trần Trắng, tay trái ngược vắt hoa sen, toàn thân Bồ tát Đại Thế Chí nhỏ rộng lớn Quán Thế Âm.

Còn nhập Hiện vật dụng mạn vật dụng la bầu tạng giới của Mật tông, ngài là vị loại nhị ở phương bên trên nhập viện Quan Âm, ngồi bên trên hoa sen đỏ lòe, thân thích white color, tay trái ngược vắt hoa sen mới nhất nở, tay nên teo tía ngón thân thích bịa đặt trước vùng ngực. Mật hiệu là Trì luân vàng, hình Tam muội domain authority là hoa sen mới nhất nở.

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

  • Ý nghĩa vía Phật - Bồ Tát nhập năm (Nhiều tác giả)

Liên kết ngoài[sửa | sửa mã nguồn]

  • Bồ tát Đại Thế Chí
Bảng những chữ ghi chép tắt
bo.: Bod skad བོད་སྐད་, giờ Tây Tạng | ja.: 日本語 giờ Nhật | ko.: 한국어, giờ Triều Tiên |
pi.: Pāli, giờ Pali | sa.: Sanskrit संस्कृतम्, giờ Phạn | zh.: 中文 chữ Hán