bộ trưởng bộ xây dựng là ai

Sáng 8/4, Quốc hội khóa XIV đang được phê chuẩn chỉnh việc chỉ định ông Nguyễn Thanh Nghị lưu giữ chức Sở trưởng Sở Xây dựng.

Bạn đang xem: bộ trưởng bộ xây dựng là ai

Trước cơ, Quốc hội đang được phê chuẩn chỉnh việc miễn nhiệm Sở trưởng Sở Xây dựng so với ông Phạm Hồng Hà.

Báo năng lượng điện tử VTV trân trọng ra mắt Tiểu sử tóm lược của Sở trưởng Sở Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị:

Tóm tắt tiểu truyện Sở trưởng Sở Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị - Hình ảnh 1.

- Ngày sinh: 12/8/1976 

- Nam/Nữ: Nam 

- Dân tộc: Kinh

- Quê quán: Phường 9, thành phố Hồ Chí Minh Cà Mau, tỉnh Cà Mau

- Ngày vô Đảng: 26/01/1999        Ngày chủ yếu thức: 26/01/2000

- Trình phỏng được xẻ tạo:

+ giáo dục và đào tạo phổ thông: 12/12

+ Chuyên môn nghiệp vụ: Kỹ sư Xây dựng

+ Học hàm, học tập vị: Tiến sĩ Khoa học tập nghệ thuật xây dựng

+ Lý luận chủ yếu trị: Cao cung cấp lý luận Chính trị - Hành chính

+ Ngoại ngữ: Tiếng Anh

- Khen thưởng: bằng phẳng ca ngợi của Sở trưởng Sở Xây dựng (2010); Chiến sỹ ganh đua đua Ngành Xây dựng (2007-2009); bằng phẳng ca ngợi của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang (2020); bằng phẳng ca ngợi của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Kiên Giang (2016, 2017, 2018, 2019); Chiến sĩ ganh đua đua cung cấp hạ tầng (2018, 2019)

- Kỷ luật: Không

- Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI

- Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII

Xem thêm: mahsa amini là ai

- Đại biểu Quốc hội khóa XIV

- Sở trưởng Sở Xây dựng

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

6/1999 - 01/2007: Giảng viên bên trên Sở môn Kỹ thuật - Khoa học tập phần mềm - Trường Đại học tập Kiến trúc TP Hồ Chí Minh; Học Thạc sỹ bên trên Trường Đại học tập George Washington - Hoa Kỳ; Giảng viên bên trên Sở môn Kỹ thuật - Khoa học tập phần mềm - Trường Đại học tập Kiến trúc TP Hồ Chí Minh; Học Tiến sỹ bên trên Trường Đại học tập George Washington - Hoa Kỳ; Giảng viên bên trên Khoa Xây dựng - Trường Đại học tập Kiến trúc TP Hồ Chí Minh;

01/2007 - 12/2008: Trưởng Ban Quản lý huấn luyện và giảng dạy Sau ĐH và Quan hệ quốc tế - Trường Đại học tập Kiến trúc TP Hồ Chí Minh;

12/2008 - 11/2011: Phó Hiệu trưởng, Trưởng chống Quản lý huấn luyện và giảng dạy Sau ĐH và Quan hệ quốc tế - Trường Đại học tập Kiến trúc TP Hồ Chí Minh; Phó Tắc thư Đảng ủy Trường Đại học tập Kiến trúc TP Hồ Chí Minh; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng cỗ Khối hạ tầng Sở xây dựng;

Tại Đại hội đại biểu cả nước phiên loại XI của Đảng mon 01/2011, được bầu thực hiện Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng;

11/2011 - 02/2014: Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Sở Xây dựng;

02/2014 - 10/2015: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Tắc thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Kiên Giang;

10/2015 - 01/2016: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Tắc thư Tỉnh ủy Kiên Giang;

01/2016 - 10/2020: Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang; Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV đơn vị chức năng tỉnh Kiên Giang; Tắc thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Kiên Giang; Đảng ủy viên Đảng ủy Quân khu vực 9;

Tại Đại hội đại biểu cả nước phiên loại XII của Đảng mon 01/2016, được bầu thực hiện Ủy viên Trung ương Đảng;

Từ 10/2020 cho tới nay: Ủy viên Trung ương Đảng; Ủy viên Ban cán sự Đảng; Thứ Trưởng Sở Xây dựng. Tại Đại hội đại biểu cả nước phiên loại XIII của Đảng, được bầu lại vô Ban Chấp hành Trung ương Đảng;

Từ 08/4/2021: Tại kỳ họp loại 11, Quốc hội khóa XIV được bầu thực hiện Sở trưởng Sở Xây dựng.

Tóm tắt tiểu truyện Sở trưởng Sở Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị - Hình ảnh 2.

* Mời quý fan hâm mộ theo gót dõi những lịch trình đang được phân phát sóng của Đài Truyền hình nước Việt Nam bên trên TV Online và VTVGo!

Xem thêm: ai là con mồi