bộ trưởng bộ công an là ai

Bộ trưởng Sở Công an
Việt Nam

Biểu trưng Công an quần chúng Việt Nam

Cờ Truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam

Bạn đang xem: bộ trưởng bộ công an là ai

Đương nhiệm
Đại tướng tá Tô Lâm

từ 08 tháng tư năm 2016

Bộ Công an
Chức vụBộ trưởng
(thông dụng)
Đồng chí Sở trưởng (Đảng viên Cộng sản Việt Nam)
Thành viên củaBộ Chính trị
Ban Chỉ đạo cải tân Tư pháp Trung ương
Hội đồng Quốc chống và An ninh
Chính phủ Việt Nam
Bộ Công an
Đảng ủy Công an Trung ương
Báo cáo tớiThủ tướng tá Việt Nam
Trụ sởSố 47, Phạm Văn Đồng, Hà Nội
Bổ nhiệm bởiChủ tịch nước Việt Nam
theo sự đề cử của Thủ tướng tá Chính phủ
Nhiệm kỳ5 năm (có thể tái mét nhiệm)
Thành lập19/08/1945
Websitemps.gov.vn

Bộ trưởng Sở Công an nước Cộng hòa xã hội ngôi nhà nghĩa Việt Nam gọi tắt là Bộ trưởng Sở Công an, là member cơ quan chỉ đạo của chính phủ nước Việt Nam hàng đầu Sở Công an. Sở trưởng Sở Công an là Ủy viên Sở Chính trị, Ủy viên Hội đồng Quốc chống và An ninh, Ủy viên Ban Chỉ đạo Cải cơ hội Tư pháp Trung ương, mặt khác là Bế Tắc thư Đảng ủy Công an Trung ương. Đây là 1 trong mỗi dùng cho cần thiết nhất vô khối hệ thống chủ yếu trị nước Việt Nam.

Bộ trưởng Sở Công an lúc bấy giờ là Đại tướng tá Tô Lâm. Ông tuyên thệ nhậm chức Sở trưởng trước Quốc hội nước Việt Nam ngày 8 tháng tư năm năm nhâm thìn.

Lịch sử[sửa | sửa mã nguồn]

 • Ngay sau thời điểm Cách mạng mon 8 nổ đi ra, những điều khiển Việt Minh tiếp tục mang lại xây dựng nhiều đơn vị chức năng công an ở những khu vực để lưu lại gìn trật tự động bên trên hạ tầng những group tự động vệ của Việt Minh. Tuy nhiên, lực lượng này chưa tồn tại tên thường gọi chung: ở Bắc Sở mang tên là Sở Liêm phóng, ở Trung Sở là Sở do thám và ở Nam Sở là Quốc gia tự động vệ cuộc. Mãi cho tới đầu năm mới 1946, theo đuổi Sắc mệnh lệnh số 23/SL ngày 21 mon hai năm 1946 của Chủ tịch Sài Gòn, những đơn vị chức năng công an này được thống nhất bên dưới tên thường gọi nước Việt Nam Công an vụ, bịa đặt bên dưới quyền quản lý và vận hành của Sở Nội vụ. Theo Sắc mệnh lệnh này, "Việt Nam Công an vụ tiếp tục tự một ông Giám đốc tinh chỉnh và điều khiển, bên dưới quyền lãnh đạo thẳng của Sở Nội vụ. Ông Giám đốc rất có thể sở hữu một Phó Giám đốc gom việc. Những chức chánh, phó Giám đốc nước Việt Nam Công an vụ tiếp tục tự Sắc mệnh lệnh của Chủ tịch nhà nước nước Việt Nam chỉ định theo đuổi câu nói. đề xuất của Sở trưởng Sở Nội vụ".[1] Chỉ một ngày sau, ông Nguyễn Dương được chỉ định vô dùng cho hàng đầu ngành Công an nước Việt Nam với dùng cho Giám đốc nước Việt Nam Công an vụ.[2]
 • Ngày 18 tháng tư năm 1946, Sở trưởng Nội vụ Huỳnh Thúc Kháng đã ký kết Nghị quyết định 121–NV/NĐ, quy quyết định tổ chức triển khai ngành Công an vụ trở thành 3 cấp:
 1. Cấp TW gọi là Nha Công an Việt Nam
 2. Cấp kỳ mang tên gọi là Sở Công an Kỳ
 3. Cấp tỉnh mang tên gọi là Ty Công an Tỉnh
 • Cũng theo đuổi Nghị quyết định bên trên, "Cơ quan lại công an TW bịa đặt bên dưới quyền tinh chỉnh và điều khiển thẳng của ông Tổng giám đốc nước Việt Nam công an vụ.". Giúp việc mang lại Tổng giám đốc nước Việt Nam công an vụ là 1 phó tổng giám đốc.[3] Ngày 2 mon 5 năm 1946, ông Lê Giản được chỉ định thực hiện phó tổng giám đốc nước Việt Nam Công an vụ.[4].
 • Ngày 8 mon 6 năm 1946, Chủ tịch Sài Gòn ký Sắc mệnh lệnh 100/SL đồng ý chấp thuận mang lại ông Nguyễn Dương từ nhiệm Giám đốc nước Việt Nam Công an vụ và cử ông Lê Giản lên thay cho.[5]. Do hiện tượng cuộc chiến tranh, nhu yếu kiểm soát và điều chỉnh cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai theo phía tinh anh gọn gàng máy bộ nhằm đáp ứng tính cơ động gọn gàng nhẹ nhõm, ngày 5 tháng tư năm 1948, Sở trưởng Nội vụ Phan Kế Toại ký Nghị quyết định số 291/NĐ tổ chức triển khai lại máy bộ ngành Công an[6]. Theo ê Nha Công an nước Việt Nam thay tên trở thành Nha Công an Trung ương. Tên gọi nước Việt Nam Công an vụ và tổ chức triển khai Sở Công an Kỳ không thể dùng. Người hàng đầu ngành Công an bấy giờ là ông Lê Giản với chức vụ Giám đốc Nha Công an Trung ương. Ngày 6 mon 9 năm 1952, ông Trần Quốc Hoàn thay cho Lê Giản thực hiện Giám đốc Nha Công an.[7]
 • Ngày 16 mon hai năm 1953, Nha Công an được tăng cấp trở thành Thứ cỗ Công an nằm trong Sở Nội vụ, tự một Thủ trưởng, còn gọi Thứ trưởng Thứ cỗ Công an phụ trách[8][9]. Ông Trần Quốc Hoàn lưu giữ chức Thứ trưởng Thứ cỗ Công an. Chỉ 6 mon sau, 27 mon 8 năm 1953, Sở Công an được xây dựng bên trên hạ tầng Thứ cỗ Công an nằm trong Sở Nội vụ, trở nên một cỗ riêng biệt biệt[10]. Trần Quốc Hoàn trở nên Bộ trưởng Sở Công an thứ nhất.
 • Từ năm 1975 cho tới 1998, Sở Công an thống nhất với Sở Nội vụ. Chức vụ Sở trưởng cũng khá được thay đổi trở thành Bộ trưởng Sở Nội vụ. Từ năm 1998, sử dụng lại chức vụ cũ Bộ trưởng Sở Công an.

Chức năng và nhiệm vụ[sửa | sửa mã nguồn]

Bộ trưởng là kẻ hàng đầu Sở Công an, phụ trách trước Quốc hội, Chủ tịch nước, nhà nước, Thủ tướng tá nhà nước về toàn cỗ sinh hoạt của Sở Công an và sở hữu trách móc nhiệm:

 • Tổ chức tiến hành những việc làm nằm trong thẩm quyền quy quyết định vô Hiến pháp, Luật tổ chức triển khai Chính phủ
 • Tổ chức tiến hành những việc làm được Chủ tịch nước, nhà nước, Thủ tướng tá nhà nước uỷ thác hoặc ủy quyền
 • Tổ chức tiến hành công dụng, trách nhiệm quản lý và vận hành tổ quốc theo đuổi quy định
 • Tổ chức tiến hành Quy chế tiến hành dân ngôi nhà vô sinh hoạt của cơ quan

Quyền hạn[sửa | sửa mã nguồn]

Bộ trưởng Sở Công an thẳng xử lý những việc làm ví dụ sau:

 • Quyết quyết định về sự việc tổ chức triển khai máy bộ, biên chế, cán cỗ, công chức, viên chức, theo đuổi quy định; ra quyết định thừa nhận, mang lại thôi Tập sự Phó Vụ trưởng và cung cấp tương đương;
 • Trình nhà nước về xây dựng, thống nhất, xong xuôi sinh hoạt, giải thể Tổng viên, Sở Tư mệnh lệnh, Công an tỉnh/ thành phố Hồ Chí Minh trực nằm trong trung ương;
 • Quyết quyết định xây dựng, xong xuôi sinh hoạt, giải thể Cục và những yếu tố tương quan cho tới máy bộ, biên chế của Cơ quan lại nằm trong Sở và ra quyết định về list chỉ định, miễn nhiệm cán cỗ, công chức, viên chức cút công tác làm việc nhiệm kỳ bên trên Cơ quan lại nằm trong Sở theo đuổi quy quyết định của pháp luật;
 • Quyết quyết định phong, thăng, giáng, tước đoạt level hàm cung cấp tá; chỉ định, miễn nhiệm những dùng cho Phó Tổng viên trưởng, Phó Tư mệnh lệnh, Phó Chính ủy Sở Tư mệnh lệnh, Cục trưởng, Phó Cục trưởng và những dùng cho, chức vụ tương tự, Giám đốc, Phó Giám đốc Công an tỉnh/ thành phố Hồ Chí Minh trực nằm trong TW, Giám đốc, Phó Giám đốc Cảnh sát chống cháy và chữa trị cháy tỉnh, thành phố Hồ Chí Minh trực nằm trong trung ương; quy quyết định việc phong, thăng những level hàm, chỉ định những dùng cho, chức vụ còn sót lại vô Công an nhân dân;
 • Quy quyết định giấy tờ thủ tục phong, thăng, giáng, tước đoạt level hàm sĩ quan lại cung cấp tá, cung cấp úy và hạ sĩ quan lại, đồng chí vô Công an nhân dân
 • Phân công một Thứ trưởng thực hiện Thứ trưởng Thường trực, gom Sở trưởng quản lý điều hành việc làm công cộng của Sở và cắt cử những Thứ trưởng phụ trách móc nghành nghề dịch vụ công tác làm việc và kiểm soát và điều chỉnh nghành nghề dịch vụ công tác làm việc tiếp tục phân công;
 • Trực tiếp xử lý việc làm sở hữu tính cung cấp bách và cần thiết tuy vậy nằm trong nghành nghề dịch vụ và đã được cắt cử của một Thứ trưởng, hoặc tự Thứ trưởng ê cút vắng; ra quyết định những yếu tố còn tồn tại chủ kiến không giống nhau Một trong những Thứ trưởng;
 • Định kỳ ngôi nhà trì họp với những Thứ trưởng và nếu như xét thấy quan trọng, với Trợ lý Sở trưởng nhằm thống nhất ngôi nhà trương, giải pháp chỉ huy quản lý điều hành việc làm của Bộ;
 • Quyết quyết định nội dung, thời hạn, bộ phận và ngôi nhà trì những buổi họp cần thiết của Bộ;
 • Thực hiện tại những trách nhiệm không giống theo đuổi quy quyết định của pháp lý.

Tiêu chuẩn chỉnh người tìm việc Sở trưởng Sở Công an của Đảng Cộng sản Việt Nam[sửa | sửa mã nguồn]

Theo Quy quyết định 214-QĐ/TW năm 2020  về khuông chi phí chuẩn chỉnh chức vụ, tiêu chuẩn Reviews cán cỗ nằm trong diện Ban Chấp hành Trung ương, Sở Chính trị, Ban Bế Tắc thư quản lý và vận hành tự Ban Chấp hành Trung ương phát hành, Sở trưởng Sở Công an cần là người:

''Bảo đảm khá đầy đủ những chi phí chuẩn chỉnh công cộng của Uỷ viên Sở Chính trị, Ban Bế Tắc thư hoặc Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương, mặt khác, cần phải có những phẩm hóa học, năng lực: Có chuyên môn cao và thông liền thâm thúy về quản lý và vận hành tổ quốc, bắt chắc hẳn pháp lý nước Việt Nam, pháp lý và tiền lệ quốc tế. Có năng lượng ví dụ hoá lối lối, ngôi nhà trương, quyết sách của Đảng, pháp lý của Nhà nước nhằm hoạch quyết định phương phía, quyết sách cách tân và phát triển ngành, nghành nghề dịch vụ được cắt cử và chỉ huy tiến hành sở hữu hiệu suất cao. Có năng lượng kết hợp Một trong những cỗ, ban, ngành và thân thiết Trung ương với khu vực, tạo nên sự đồng điệu vô tiến hành quyết sách công cộng của Đảng, Nhà nước. Có tay nghề điều khiển, quản lý điều hành và quyết đoán, tàn khốc, kịp lúc ra quyết định những yếu tố khó khăn, phức tạp nằm trong ngành, nghành nghề dịch vụ phụ trách móc. Không bị phân phối vị quyền lợi group. Đã kinh qua quýt và triển khai xong chất lượng trách nhiệm ở dùng cho điều khiển, quản lý và vận hành cung cấp loại trưởng hoặc phó trưởng phòng ban, ngành, đoàn thể Trung ương hoặc điều khiển chính yếu cung cấp tỉnh.''

Tiêu chuẩn chỉnh của Ủy viên Sở Chính trị, Ban Bế Tắc thư[sửa | sửa mã nguồn]

"Bảo đảm khá đầy đủ những chi phí chuẩn chỉnh của Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương, mặt khác, cần phải có tăng những chi phí chuẩn: Thật sự vượt trội, kiểu mực của Ban Chấp hành Trung ương về khả năng chủ yếu trị, phẩm hóa học đạo đức nghề nghiệp, trí tuệ, ý chí pk, năng lượng điều khiển, quản lý và vận hành, ý thức tổ chức triển khai kỷ luật; không xẩy ra phân phối vị sự can thiệp, mức độ nghiền phía bên ngoài và quyền lợi group. Hiểu biết sâu sắc rộng lớn tình hình tổ quốc, chống và thế giới; mẫn cảm về chủ yếu trị, nhạy cảm bén về kinh tế tài chính, thông liền thâm thúy về xã hội. Có ý thức, trách móc nhiệm cao, sở hữu kĩ năng góp phần chủ kiến trong các việc hoạch quyết định lối lối, quyết sách và vạc hiện tại, lời khuyên những yếu tố thực dắt đề ra nhằm Ban Chấp hành Trung ương, Sở Chính trị, Ban Bế Tắc thư thảo luận, ra quyết định. Là Uỷ viên đầu tiên Ban Chấp hành Trung ương đầy đủ một nhiệm kỳ trở lên; tiếp tục kinh qua quýt và triển khai xong chất lượng trách nhiệm ở những dùng cho điều khiển chính yếu cung cấp tỉnh (bí thư tỉnh uỷ, trở thành uỷ; quản trị Hội đồng quần chúng, quản trị Uỷ ban quần chúng tỉnh, trở thành phố) hoặc trưởng những ban, cỗ, ngành, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức triển khai chủ yếu trị - xã hội ở Trung ương. Trường hợp ý Uỷ viên Sở Chính trị, Ban Bế Tắc thư công tác làm việc vô quân group thì cần kinh qua quýt dùng cho ngôi nhà trì cung cấp quân khu vực."

Tiêu chuẩn chỉnh của Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương[sửa | sửa mã nguồn]

"Tiêu biểu của Đảng về khả năng chủ yếu trị, phẩm hóa học đạo đức nghề nghiệp và năng lượng công tác làm việc. Có ý thức, trách móc nhiệm cao, kỹ năng toàn diện; tích cực kỳ nhập cuộc thảo luận, góp phần, hoạch quyết định lối lối, quyết sách và sự điều khiển luyện thể của Ban Chấp hành Trung ương. Có năng lượng tổ chức triển khai tiến hành thắng lợi lối lối, quyết sách, trách nhiệm của Đảng, kế hoạch cách tân và phát triển tổ quốc vô tiến độ mới nhất ở nghành nghề dịch vụ, địa phận công tác làm việc được cắt cử quản lý và vận hành, phụ trách móc. Có năng lượng dự đoán, xử lý, đối phó kịp lúc, hiệu suất cao những trường hợp đột xuất, bất ngờ; sở hữu kĩ năng thao tác làm việc song lập. Có tố hóa học, năng lượng điều khiển, quản lý và vận hành cung cấp chiến lược; sở hữu ước mơ, khát vọng thay đổi vì thế dân, vì thế nước. Đã kinh qua quýt và triển khai xong chất lượng trách nhiệm ở những dùng cho điều khiển chính yếu cung cấp bên dưới thẳng và tương tự.

Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương cần là những cán cỗ trẻ; cơ bạn dạng đáp ứng nhu cầu được chi phí chuẩn chỉnh của Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương; qua quýt thực dắt công tác làm việc thể hiện tại sở hữu năng lượng, triển vọng cách tân và phát triển về tố hóa học điều khiển, quản lý và vận hành cung cấp chiến lược; được quy hướng chức vụ Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương và điều khiển chính yếu tỉnh uỷ, trở thành uỷ trực nằm trong Trung ương, ban, cỗ, ngành, đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ cho tới và những nhiệm kỳ tiếp theo".

Tiêu chuẩn chỉnh chung[sửa | sửa mã nguồn]

1.1. Về chủ yếu trị, tư tưởng: Tuyệt đối trung thành với chủ với quyền lợi của Đảng, của vương quốc - dân tộc bản địa và nhân dân; kiên quyết định ngôi nhà nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Sài Gòn, tiềm năng song lập dân tộc bản địa và ngôi nhà nghĩa xã hội, lối lối thay đổi của Đảng. Có lập ngôi trường, ý kiến, khả năng chủ yếu trị vững vàng vàng; nhất quyết đảm bảo nền tảng tư tưởng, Cương lĩnh, lối lối của Đảng, Hiến pháp và pháp lý của Nhà nước; đấu tranh giành phản chưng những ý kiến sai trái ngược, cừu địch. Có lòng tin yêu thương nước nồng dịu, sâu sắc sắc; luôn luôn bịa đặt quyền lợi của Đảng, vương quốc - dân tộc bản địa, quần chúng lên bên trên quyền lợi của ngành, khu vực, ban ngành và cá nhân; sẵn sàng quyết tử vì thế sự nghiệp cách mệnh của Đảng, vì thế song lập, tự tại của Tổ quốc, vì thế niềm hạnh phúc của quần chúng. Tuyệt đối chấp hành sự cắt cử của tổ chức triển khai, yên lặng tâm công tác làm việc. Giữ nghiêm nghị kỷ luật vạc ngôn theo như đúng qui định, quy quyết định của Đảng.

1.2. Về đạo đức nghề nghiệp, lối sống: Mẫu mực về phẩm hóa học đạo đức; sinh sống chân thực, từ tốn, tình thực, vô sáng sủa, giản dị, bao dung; cần thiết, kiệm, liêm chủ yếu, chí công, vô tư lự. Không tham ô vọng quyền lực tối cao, sở hữu hăng hái và trách móc nhiệm cao với công việc; là trung tâm liên minh, kiểu mẫu về từng mặt mày. Không tham ô nhũng, tiêu tốn lãng phí, thời cơ, vụ lợi; nhất quyết đấu tranh giành ngăn ngừa, đẩy lùi sự suy thoái và khủng hoảng về tư tưởng chủ yếu trị, đạo đức nghề nghiệp, lối sinh sống, những biểu lộ "tự thao diễn biến", "tự trả hoá" vô nội cỗ, tệ quan lại liêu, tham ô nhũng, xấu đi, tiêu tốn lãng phí, cửa ngõ quyền và quyền lợi nhóm; vô cùng ko trục lợi và cũng ko nhằm người thân trong gia đình, người quen thuộc tận dụng dùng cho, quyền hạn của tớ nhằm trục lợi. Thực hiện tại nghiêm nghị những qui định tổ chức triển khai, kỷ luật của Đảng, nhất là qui định triệu tập dân ngôi nhà, tự động phê bình và phê bình; tiến hành chính, khá đầy đủ quyền hạn, trách móc nhiệm của tớ và chỉ huy tiến hành nghiêm nghị qui định, quy quyết định, quy định, tiến độ về công tác làm việc cán bộ; nhất quyết đấu tranh giành với những biểu lộ, việc thực hiện trái ngược với những quy quyết định của Đảng, Nhà nước vô công tác làm việc cán cỗ.

Xem thêm: âu cơ là ai

1.3. Về trình độ: Tốt nghiệp ĐH trở lên; lý luận chủ yếu trị CN hoặc cao cấp; quản lý và vận hành tổ quốc ngạch nhân viên thời thượng hoặc tương đương; chuyên môn nước ngoài ngữ CN hoặc chuyên môn B trở lên trên, tin cậy học tập thích hợp.

1.4. Về năng lượng và uy tín: Có ý kiến khách hàng quan lại, toàn vẹn, biện bệnh, lịch sử dân tộc ví dụ, sở hữu trí tuệ thay đổi, tầm nhìn chiến lược; cách thức thao tác làm việc khoa học; nhạy cảm bén chủ yếu trị; sở hữu năng lượng ví dụ hoá và điều khiển, chỉ huy, tổ chức triển khai tiến hành sở hữu hiệu suất cao những lối lối, ngôi nhà trương, quyết sách của Đảng, pháp lý của Nhà nước; sở hữu năng lượng tổng kết thực dắt, nghiên cứu và phân tích lý luận, phân tách và dự đoán chất lượng. Nắm chắc hẳn tình hình công cộng và nắm rõ toàn vẹn về nghành nghề dịch vụ, địa phận, khu vực, ban ngành, đơn vị chức năng được cắt cử quản lý và vận hành, phụ trách móc. kịp lúc thâu tóm những thời cơ, vận hội; vạc hiện tại những xích míc, thử thách, yếu tố mới nhất, yếu tố khó khăn, giới hạn, yếu ớt kém cỏi vô thực tiễn; dữ thế chủ động lời khuyên những trách nhiệm, biện pháp sở hữu tính khả thi đua và hiệu suất cao. Năng động, tạo ra, cần mẫn, chịu thương chịu khó, dám nghĩ về, dám thực hiện, dám Chịu trách móc nhiệm; sở hữu quyết tâm chủ yếu trị cao, hành vi tàn khốc, dám đối mặt với trở ngại, thách thức; rằng song song với làm; sở hữu kết quả nổi trội, sở hữu thành quả và "sản phẩm" ví dụ góp thêm phần cần thiết xúc tiến sự cách tân và phát triển của ngành, khu vực, ban ngành, đơn vị; khăng khít quan trọng với quần chúng và vì thế quần chúng đáp ứng. Là phân tử nhân quy tụ và đẩy mạnh sức khỏe tổ hợp của khối hệ thống chủ yếu trị; được cán cỗ, đảng viên, quần bọn chúng quần chúng tin cậy tưởng, tin tưởng cao.

1.5. Sức khoẻ, lứa tuổi và kinh nghiệm: Đủ mức độ khoẻ nhằm tiến hành nhiệm vụ; đảm bảo an toàn tuổi tác chỉ định (theo quy quyết định của Đảng, lứa tuổi trước lúc chỉ định không thực sự 65 tuổi), ra mắt ứng cử theo đuổi quy quyết định của Đảng. Đã kinh qua quýt và triển khai xong chất lượng chức vụ, trách nhiệm của chức vụ điều khiển, quản lý và vận hành chính yếu cung cấp bên dưới trực tiếp; có khá nhiều tay nghề thực dắt." [11]

Danh sách Sở trưởng[sửa | sửa mã nguồn]

STT Họ & Tên Cấp bậc

cao nhất

Nhiệm kỳ Chức vụ vô Đảng Ghi chú
Bắt đầu Kết thúc
Giám đốc Công an Vụ (1946 – 1948)
- Nguyễn Dương [12] Tháng hai năm 1946 Tháng 6 năm 1946
1 Lê Giản Tháng 6 năm 1946 Tháng 4 năm 1948
Giám đốc Nha Công an nước Việt Nam (1948 – 1954)
1 Lê Giản Tháng 4 năm 1948 6 mon 9 năm 1952
2 Trần Quốc Hoàn 6 mon 9 năm 1952 29 mon 8 năm 1953 Ủy viên Sở Chính trị

(1960-1980)

Bộ trưởng Sở Công an (1954 – 1975)
1 Trần Quốc Hoàn 29 mon 8 năm 1953 1975 Ủy viên Sở Chính trị

(1960-1980)

Bộ trưởng Sở Nội vụ (1975 – 1998)
1 Trần Quốc Hoàn 1975 7 mon hai năm 1980 Ủy viên Sở Chính trị

(1960-1980)

2 Phạm Hùng Đại tá 7 mon hai năm 1980 16 mon hai năm 1987 Ủy viên Sở Chính trị

(1956-1988)

3 Mai Chí Thọ Đại tướng 16 mon hai năm 1987 9 mon 8 năm 1991 Ủy viên Sở Chính trị

(1987-1991)

Đại tướng tá thứ nhất của Công an quần chúng Việt Nam
4 Bùi Thiện Ngộ Thượng tướng 9 mon 8 năm 1991 6 mon 11 năm 1996 Ủy viên Sở Chính trị

(1991–1996)

5 Lê Minh Hương Thượng tướng 6 mon 11 năm 1996 7 mon 5 năm 1998[13] Ủy viên Sở Chính trị

(2001–2004)

Bộ trưởng Sở Công an (1998 – nay)
5 Lê Minh Hương Thượng tướng 7 mon 5 năm 1998 28 mon một năm 2002 Ủy viên Sở Chính trị

(2001–2004)

Xem thêm: chong cua tang thanh hà la ai

6 Lê Hồng Anh Đại tướng 28 mon một năm 2002 3 mon 8 năm 2011 Ủy viên Sở Chính trị

(2001–2016)

7 Trần Đại Quang Đại tướng 3 mon 8 năm 2011 8 tháng tư năm 2016 Ủy viên Sở Chính trị

(2011–2018)

8 Tô Lâm Đại tướng 9 tháng tư năm 2016 đương nhiệm Ủy viên Sở Chính trị

(2016–nay)

Chú thích[sửa | sửa mã nguồn]

Liên kết ngoài[sửa | sửa mã nguồn]

 • Lãnh đạo Sở qua quýt những thời kỳ