bình tinh là con gái của ai

Bình Tinh là người nghệ sỹ phổ biến, là một trong những trong mỗi người con cái nuôi của cố NSƯT Vũ Linh. Cô trải đời trải qua nhiều tiến độ thăng trầm của cuộc sống và nỗ lực vực dậy đoàn cải bổng tuồng cổ Huỳnh Long.