ai sẽ là bí thư thành ủy tphcm năm 2016

Đồng chí Nguyễn Văn Nên được bầu lưu giữ phục vụ Tắc thư Thành ủy Thành Phố Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo vấn đề được thể hiện bên trên cuộc họp báo cuối ngày 17/10, bên trên Hội nghị lượt loại nhất Ban Chấp hành Đảng cỗ Thành Phố Hồ Chí Minh lượt loại XI, nhiệm kỳ 2020-2025, những đại biểu đang được bầu đồng chí Nguyễn Văn Nên lưu giữ phục vụ Tắc thư Thành ủy Thành Phố Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025 với tỉ trọng 100% phiếu.

Các đại biểu đã và đang bầu 16 người vô Ban Thường vụ Thành ủy; 4 Phó Tắc thư Thành ủy, bao gồm những đồng chí: Trần Lưu Quang (Phó Tắc thư Thường trực Thành ủy); Nguyễn Thị Lệ (Phó Tắc thư, Chủ tịch HĐND); Nguyễn Thành Phong (Phó Tắc thư, Chủ tịch UBND); Nguyễn Hồ Hải (Trưởng Ban Tổ Chức Thành ủy TPHCM).

Bạn đang xem: ai sẽ là bí thư thành ủy tphcm năm 2016

Đồng chí Nguyễn Văn Nên sinh vào năm 1957, quê quán tỉnh Tây Ninh. Đồng chí từng lưu giữ những chức vụ: Phó Tắc thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Tây Ninh, Tắc thư Tỉnh ủy Tây Ninh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.

Tháng 11/2013, đồng chí được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp loại 6, phê chuẩn chỉnh lưu giữ phục vụ Sở trưởng, Chủ nhiệm Văn chống nhà nước.

Tháng 1/2016, bên trên Đại hội đại biểu toàn nước lượt loại XII của Đảng, đồng chí được bầu vô Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tại Hội nghị lượt loại nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí được bầu vô Ban Tắc thư Trung ương Đảng.

Tháng 2/2016, đồng chí Nguyễn Văn Nên được Sở Chính trị đưa ra quyết định cắt cử lưu giữ phục vụ Chánh Văn chống Trung ương Đảng.

Quá trình công tác làm việc của đồng chí Nguyễn Văn Nên.

Ngày 11/10 vừa mới qua, bên trên Thành Phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đang được trao đưa ra quyết định Sở Chính trị về sự đồng chí Nguyễn Văn Nên, Tắc thư Trung ương Đảng, Chánh Văn chống Trung ương Đảng thôi lưu giữ chức Chánh Văn chống Trung ương Đảng. Đồng thời hướng đẫn nhập cuộc Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy Thành Phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020-2025 và ra mắt nhằm Ban Chấp hành bầu lưu giữ chức Tắc thư Thành ủy Thành Phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngày mai (18/10), Ban Chấp hành Đảng cỗ, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Thành Phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục tung ra Đại hội.

 Danh sách Ban Thường vụ Thành ủy Thành Phố Hồ Chí Minh khóa XI:

1. Đồng chí Nguyễn Văn Nên - Bí thư Thành ủy Thành Phố Hồ Chí Minh, sinh vào năm 1957

2. Đồng chí Lê Hòa Bình - Giám đốc Sở Xây dựng Thành Phố Hồ Chí Minh, sinh vào năm 1970

3. Đồng chí Tô Thị Bích Châu - Chủ tịch Ủy ban MTTQ nước Việt Nam Thành Phố Hồ Chí Minh, sinh vào năm 1967

4. Đồng chí Nguyễn Hồ Hải - Trưởng Ban Tổ Chức Thành ủy Thành Phố Hồ Chí Minh, sinh vào năm 1977

Xem thêm: Kinh nghiệm bán buôn giày hàng hiệu cho người mới bắt đầu

5. Đồng chí Dương Ngọc Hải - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Thành Phố Hồ Chí Minh, sinh vào năm 1967

6. Đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp - Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Thành Phố Hồ Chí Minh, sinh vào năm 1967

7. Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu - Bí thư Quận ủy Quận 5, sinh vào năm 1976

8. Đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê - Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành Phố Hồ Chí Minh, sinh vào năm 1964 

9. Đồng chí Nguyễn Thị Lệ - Phó Tắc thư, quản trị HĐND Thành Phố Hồ Chí Minh, sinh vào năm 1967

10. Đồng chí Lê Thanh Liêm - Phó Chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh, sinh vào năm 1963

11. Đồng chí Thiếu tướng tá Lê Hồng Nam - Giám đốc Công an Thành Phố Hồ Chí Minh, sinh vào năm 1966

12. Đồng chí Thiếu tướng tá Nguyễn Văn Nam - Tư mệnh lệnh Sở Tư mệnh lệnh TPHCM

13. Đồng chí Nguyễn Thành Phong - Phó Tắc thư, Chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh, sinh vào năm 1962

14. Đồng chí Trần Lưu Quang - Phó Bí thư THCMhường trực Thành ủy TP, sinh vào năm 1967

Xem thêm: ông cao toàn mỹ là ai

15. Đồng chí Phan Thị Thắng - Phó Chủ tịch HDND TP, sinh vào năm 1976

16. Đồng chí Trần Kim Yến - Bí thư Quận ủy Quận 1, sinh vào năm 1969.

Mạnh Hùng