ai se la bi thu thanh uy tphcm

Bách khoa toàn thư cởi Wikipedia

Thành ủy Thành phố
Hồ Chí Minh


Đảng kỳ Đảng Cộng sản Việt Nam

Bạn đang xem: ai se la bi thu thanh uy tphcm

Khóa loại XI
(2020 - 2025)
Cơ cấu Thành ủy
Bí thư Nguyễn Văn Nên
Phó Tắc thư thông thường trực (1) Phan Văn Mãi
Phó Tắc thư (3) Nguyễn Thị Lệ
Nguyễn Hồ Hải
Ủy viên Ban Thường vụ (16) Ban Thường vụ Thành ủy khóa XI
Thành ủy viên (65) Ban Chấp hành Đảng cỗ Thành phố khóa XI
Cơ cấu tổ chức
Cơ quan tiền mái ấm quản Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam
Bộ Chính trị
Ban Tắc thư Trung ương
Chức năng Cơ quan tiền điều khiển Đảng thân thiết 2 kỳ Đại hội Đại biểu Đảng cỗ TP.HCM Hồ Chí Minh
Cấp hành chính Cấp Tỉnh
Văn bạn dạng Ủy quyền Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam
Bầu bởi Đại hội Đại biểu Đảng cỗ Thành phố Hồ Chí Minh
Phương thức liên hệ
Trụ sở
Địa chỉ 127 Trương Định, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Trang web Trang chủ yếu thức
Lịch sử
Thành lập 1930
Chính trị
Thành Phố Hồ Chí Minh
Hiến pháp
Đảng Cộng sản
 • Bí thư Thành ủy
 • Ban Thường vụ
 • Hội đồng Nhân dân
 • Ủy ban Nhân dân
 • Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố
 • Chủ Tịch Hội Đồng Nhân Dân Thành Phố
 • Tòa án Nhân dân Thành Phố
 • Viện Kiểm sát Nhân dân Thành Phố
 • x
 • t
 • s

Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh mang tên tương đối đầy đủ là Ban Chấp hành Đảng cỗ Đảng Cộng sản VN TP.HCM Sài Gòn, là phòng ban điều khiển tối đa của Đảng cỗ Thành phố Sài Gòn thân thiết nhị nhiệm kì Đại hội Đại biểu Đảng cỗ Thành phố Sài Gòn. Cơ quan tiền điều khiển ở từng cung cấp thân thiết nhị nhiệm kì đại hội là Ban Chấp hành Đảng cỗ, Đảng ủy những cung cấp (gọi tắt là cung cấp ủy).

Đại hội Đại biểu Đảng cỗ Thành phố Sài Gòn thứ tự loại XI ra mắt từ thời điểm ngày 14 cho tới ngày 18/10/2020 đang được bầu đi ra Ban Chấp hành Đảng cỗ khóa XI bao gồm 65 ủy viên đầu tiên (khuyết 4 ủy viên) và Ban Thường vụ sở hữu 16 ủy viên. Đại hội Đảng cỗ Thành phố thẳng bầu chức vụ Tắc thư Thành ủy Thành phố Sài Gòn bên trên Hội nghị Ban Chấp hành Thành ủy thứ tự loại I, nhân sự vì thế Sở Chính trị ra mắt là ông Nguyễn Văn Nên.[1][2]

Chức năng và nhiệm vụ[sửa | sửa mã nguồn]

Ban Chấp hành Đảng cỗ Thành phố Sài Gòn (gọi tắt Thành ủy) là phòng ban điều khiển của Đảng cỗ TP.HCM thân thiết 2 kỳ Đại hội Đảng cỗ TP.HCM, phụ trách trước Sở Chính trị, Ban Tắc thư Trung ương Đảng; trước Đảng cỗ và quần chúng. # TP.HCM điều khiển toàn vẹn công tác làm việc bên trên địa phận TP.HCM nhằm mục đích tiến hành Cương lĩnh chủ yếu trị, Điều lệ Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn nước, Nghị quyết Đại hội Đảng cỗ TP.HCM. Thành ủy họp thông thường lệ tía mon một lần; họp phi lý Khi cần thiết.

Thành ủy sở hữu trách nhiệm sau:

 • Quyết quyết định mái ấm trương, phương án nhằm tiến hành đàng lối, những quyết sách của Sở Chính trị, Ban Tắc thư, Trung ương Đảng và nhà nước.
 • Trình Sở Chính trị, Ban Tắc thư Trung ương Đảng nhân sự ra mắt những chức vụ Tắc thư, Phó Tắc thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng quần chúng. #, Ủy ban quần chúng. # TP.HCM, nhân sự bổ sung cập nhật Thành ủy viên.
 • Căn cứ quy quyết định Trung ương, đưa ra quyết định con số Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy.
 • Bầu Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tắc thư và Phó Tắc thư Thành ủy; bầu Ủy viên Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy.
 • Giới thiệu nhân sự ứng cử và được hướng dẫn và chỉ định Thành ủy, sẵn sàng nhân sự Thành ủy khóa tiếp sau.
 • Giới thiệu những chức vụ Chủ tịch Hội đồng quần chúng. #, Chủ tịch Ủy ban quần chúng. # TP.HCM nhằm Hội đồng quần chúng. # TP.HCM bầu. Tham gia chủ kiến về nhân sự Phó Chủ tịch Hội đồng quần chúng. #, Phó Chủ tịch Ủy ban quần chúng. # TP.HCM trước lúc Ban Thường vụ Thành ủy ra mắt Hội đồng quần chúng. # TP.HCM bầu.
 • Thảo luận và đưa ra quyết định yếu tố vì thế Ban Thường vụ Thành ủy đề xuất.

Các kì Đại hội Đảng cỗ Thành phố Sài Gòn [3][sửa | sửa mã nguồn]

30/4/1975 – 12/1976: Nguyễn Văn Linh – Tắc thư Thành ủy

12/1976: Võ Văn Kiệt – Tắc thư Thành ủy

I. ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ LẦN THỨ NHẤT NHIỆM KỲ 1977 - 1980 (CÓ 2 VÒNG)

Vòng 1: Khai mạc 11/11/1976. Bế mạc: 20/11/1976. Có 439 đại biểu

Vòng 2: Khai mạc 18/4/1977. Bế mạc: 30/4/1977. Có 589 ĐB thay cho mặt mày 28.079 Đảng viên

Ban Chấp hành được bầu 49 ủy viên (trong cơ sở hữu 4 dự khuyết)

Bí thư: Võ Văn Kiệt

Phó Tắc thư - Chủ tịch: Mai Chí Thọ

Phó Tắc thư: Trần Ngọc Ban (Mười Hương)

II. ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ LẦN THỨ HAI NHIỆM KỲ 1980 - 1983.

Khai mạc: 14/10/1980. Bế mạc: 25/10/1980. Có 547 ĐB thay cho mặt mày mang đến 37.000 Đảng viên.

Ban Chấp hành được bầu là 55 ủy viên (trong cơ sở hữu 4 dự khuyết)

Bí thư: Võ Văn Kiệt

Phó Tắc thư - Chủ tịch: Mai Chí Thọ

Phó Tắc thư: Trần Ngọc Ban (Mười Hương)

Phó Tắc thư: Phan Minh Tánh (Chín Đào)

(Đến mon 12/1981, đồng chí Nguyễn Văn Linh về thực hiện Tắc thư thay cho đồng chí Võ Văn Kiệt)

III. ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ LẦN THỨ BA NHIỆM KỲ 1983 - 1986 (CÓ 2 VÒNG)

Vòng 1: Khai mạc 09/01/1982. Bế mạc 19/01/1982. Có 557 đại biểu

Vòng 2: Từ ngày 07/ 11/1983 cho tới 11/11/1983. Có 590 ĐB thay cho mặt mày 46.907 Đảng viên

Ban Chấp hành được bầu là 58 ủy viên (trong cơ sở hữu 2 dự khuyết).

Bí thư: Nguyễn Văn Linh (đến 6/1986); Mai Chí Thọ (từ 6/1986 cho tới 10/1986)

Phó Tắc thư - Chủ tịch: Mai Chí Thọ (đến 6/1985) Phan Văn Khải (từ 6/1985)

Phó Tắc thư thông thường trực: Mai Chí Thọ (từ 6/1985 cho tới 6/1986) Võ Trần Chí (từ 6/1986)

Phó Tắc thư: Phan Minh Tánh

IV. ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ LẦN THỨ TƯ NHIỆM KỲ 1986 - 1991.

Khai mạc: 22/10/1986. Bế mạc: 30/10/1986. Có 597 ĐB thay cho mặt mày mang đến 63.306 Đảng viên

Ban Chấp hành được bầu là 68 ủy viên (trong cơ 10 dự khuyết).

Bí thư: Võ Trần Chí

Phó Tắc thư - Chủ tịch: Phan Văn Khải (đến 4/1989) Nguyễn Vĩnh Nghiệp (từ 4/1989)

Phó Tắc thư: Nguyễn Võ Danh (Bảy Dự)

V. ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ LẦN THỨ NĂM NHIỆM KỲ 1991 - 1996 (CÓ 2 VÒNG)

Vòng 1: Khai mạc: 04/5/1991. Bế mạc: 07/5/1991.

Bí thư: Võ Trần Chí

Chủ tịch: Nguyễn Vĩnh Nghiệp (đến 3/1992)

Vòng 2: Từ ngày 22/10/1991 cho tới 26/10/1991. Có 492 ĐB thay cho mặt mày mang đến 78.400 Đảng viên

Ban Chấp hành được bầu là 51 ủy viên chủ yếu thức

Bí thư: Võ Trần Chí

Phó Tắc thư - Chủ tịch: Trương Tấn Sang (từ 3/1992 cho tới 7/1996)

Phó Tắc thư: Trần Trọng Tân

(Hội nghị thân thiết nhiệm kỳ kể từ 28/3/1994 cho tới 31/3/1994 bầu bổ sung cập nhật 11 ủy viên)

VI. ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ LẦN THỨ SÁU NHIỆM KỲ 1996 - 2000.

Khai mạc: 08/5/1996. Bế mạc: 11/5/1996. Có 395 ĐB thay cho mặt mày mang đến 85.000 Đảng viên

Ban Chấp hành được bầu là 51 ủy viên chủ yếu thức

Bí thư: Trương Tấn Sang (đến 1/2000); Nguyễn Minh Triết (từ 1/2000)

Phó Tắc thư - Chủ tịch UBND: Võ Viết Thanh

Phó Tắc thư - Chủ tịch HĐND: Phạm Chánh Trực

Phó Tắc thư: Võ Văn Cương

(Tháng 12/1996, đồng chí Nguyễn Minh Triết, Tắc thư Tỉnh ủy Sông Bé được TW điều động về thực hiện Phó Tắc thư Thành uỷ, cho tới mon 12/1997 TW lại điều động đồng chí Nguyễn Minh Triết đi làm việc trách nhiệm không giống ở Hà Nội Thủ Đô.)

VII. ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ LẦN THỨ BẢY NHIỆM KỲ 2000 - 2005.

Khai mạc: ngày 19/12/2000. Bế mạc ngày 23/12/2000. Có 399 đại biểu đầu tiên.

Xem thêm: nguyễn phú trường la con của ai

Ban Chấp hành được bầu là 51 ủy viên đầu tiên.

Bí thư: Nguyễn Minh Triết

Phó Tắc thư - Chủ tịch UBND: Lê Thanh Hải

Phó Tắc thư thông thường trực: Võ Văn Cương - Chủ tịch HĐND (từ 9/2002)

Phó Tắc thư - Chủ tịch HĐND: Huỳnh Đảm (đến 9/2002)

Phó Tắc thư: Lê Hoàng Quân (từ 10/2004)

Phó Tắc thư: Phạm Phương Thảo (từ 5/2005)

Tại phiên họp phi lý ngày thứ nhất mon 3 năm 2001 đang được tổ chức bầu bổ sung cập nhật nhân sự Ban Thường vụ Đảng cỗ Thành phố HCM:

1. Đ/c Nguyễn Thiện Nhân Phó Chủ tịch túc trực Ủy Ban Nhân Dân Thành phố.(Quyết quyết định số 1143-QĐ-NS/TW ngày 28/03/2001)

2. Đ/c Đặng Ngọc Tùng Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Sài Gòn.(Quyết quyết định số 1144-QĐ-NS/TW ngày 28/03/2001)

Chiều 5-7, bên trên phiên họp thứ tự loại 4, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng cỗ TP.HCM khóa VII đang được tổ chức bầu bửa sung:

1. Đ/c Lê Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân Thành phố thực hiện Phó Tắc thư Thành ủy.

2. Đ/c Nguyễn Chí Dũng, Đại tá, Giám đốc Công an Thành phố Sài Gòn nhập Ban Thường vụ Thành ủy.

VIII. ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ LẦN THỨ TÁM NHIỆM KỲ 2005 - 2010.

Trù bị: Ngày 5/12/2005

Khai mạc: Ngày 6/12/2005. Bế mạc ngày 9/12/2005. Có 400 đại biểu đầu tiên.

Ban Chấp hành được bầu là 59 ủy viên đầu tiên.

Bí thư: Nguyễn Minh Triết (đến 6/2006); Lê Thanh Hải (từ 6/2006)

Phó Tắc thư thông thường trực: Lê Hoàng Quân (đến 7/2006), Nguyễn Văn Đua (từ 11/2006)

Phó Tắc thư, Chủ tịch HĐND: Phạm Phương Thảo

Phó Tắc thư, Chủ tịch UBND: Lê Thanh Hải (đến 7/2006), Lê Hoàng Quân (từ 7/2006)

Phó Tắc thư: Huỳnh Thị Nhân (từ 12/2008)

IX. ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ LẦN THỨ CHÍN NHIỆM KỲ 2010 - năm ngoái.

Khai mạc: Ngày 5/10/2010. Bế mạc ngày 8/10/2010. Có 449 đại biểu.

Ban Chấp hành được bầu là 52 ủy viên đầu tiên.

Bí thư: Lê Thanh Hải

Phó Tắc thư thông thường trực: Nguyễn Văn Đua (đến 4/2014); Võ Văn Thưởng (từ 4/2014)

Phó Tắc thư - Chủ tịch UBND: Lê Hoàng Quân

Phó Tắc thư: Nguyễn Thị Thu Hà

Phó Tắc thư: Nguyễn Thành Phong (từ 3/2015)

Phó Tắc thư - Chủ tịch HĐND: Nguyễn Thị Quyết Tâm (từ 10/2011)

X. ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ LẦN THỨ MƯỜI NHIỆM KỲ năm ngoái - 2020.

Đại hội Đại biểu Đảng cỗ TP.Sài Gòn thứ tự loại X ra mắt từ thời điểm ngày 14 cho tới ngày 17/10/2015 với 445 đại biểu.

Thành ủy khóa X sở hữu 69 ủy viên đầu tiên, Ban Thường vụ Thành ủy sở hữu 15 ủy viên.

Đồng chí Lê Thanh Hải - Ủy viên Sở Chính trị khóa XI, phụ trách móc chỉ huy Thành ủy (10/2015 - 2/2016)[4]

Bí thư: Đinh La Thăng (từ 2/2016 cho tới 5/2017)[5]; Nguyễn Thiện Nhân (từ 5/2017)[6]

Phó Tắc thư, Chủ tịch UBND: Nguyễn Thành Phong

Phó Tắc thư thông thường trực: Võ Văn Thưởng (đến 2/2016); Tất Thành Cang (từ 2/2016 cho tới 12/2018)[7]; Trần Lưu Quang (từ 2/2019)[8]

Phó Tắc thư, Chủ tịch HĐND: Nguyễn Thị Quyết Tâm (đến 01/2019)[9]; Nguyễn Thị Lệ (từ 04/2019)[10]

Phó Tắc thư: Tất Thành Cang (đến 2/2016); Võ Thị Dung (từ 5/2016 cho tới 6/2020)[11]

(Tháng 10/2020, ông Nguyễn Văn Nên, Tắc thư Trung ương Đảng, Chánh Văn chống Trung ương Đảng và đã được Sở Chính trị hướng dẫn và chỉ định nhập cuộc Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và ra mắt bầu Tắc thư Thành ủy TP.Sài Gòn nhiệm kỳ 2020-2025)[12]

XI. ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ LẦN THỨ MƯỜI MỘT NHIỆM KỲ 2020 - 2025.

Đại hội Đại biểu Đảng cỗ TP.Sài Gòn thứ tự loại XI ra mắt từ thời điểm ngày 14 cho tới ngày 18/10/2020 với 444 đại biểu.[13]

Thành ủy khóa XI sở hữu 65 ủy viên đầu tiên (bầu bên trên Đại hội là 61), Ban Thường vụ Thành ủy sở hữu 16 ủy viên.[14]

Ông Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Sở Chính trị khóa XII, phụ trách móc chỉ huy Thành ủy (10/2020-2/2021)[15]

Bí thư: Nguyễn Văn Nên [2]

Phó Tắc thư, Chủ tịch UBND: Nguyễn Thành Phong (đến 08/2021)[16]; Phan Văn Mãi (từ 08/2021)[17]

Phó Tắc thư thông thường trực: Trần Lưu Quang (đến 4/2021)[18]; Phan Văn Mãi (từ 06/2021)[19]

Phó Tắc thư, Chủ tịch HĐND: Nguyễn Thị Lệ

Phó Tắc thư: Nguyễn Hồ Hải; Nguyễn Văn Hiếu (đến 05/2023)[20]

Ban Thường vụ Thành ủy[sửa | sửa mã nguồn]

Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, thông thường gọi tắt là Ban Thường vụ Thành ủy, theo dõi điều lệ là phòng ban điều khiển của Đảng cỗ Thành phố Sài Gòn nhập thời hạn trong số những kỳ hội nghị Thành ủy, tuy nhiên thực tiễn đó là phòng ban điều khiển vô thượng của Đảng cỗ Thành phố. Các member nhập Ban Thường vụ Thành ủy vì thế Ban Chấp hành Đảng cỗ Thành phố bầu đi ra hoặc vì thế Ban Tắc thư hướng dẫn và chỉ định nhập cuộc.

Nhiệm vụ[sửa | sửa mã nguồn]

Ban Thường vụ Thành ủy sở hữu trách nhiệm điều khiển và đánh giá việc tiến hành quyết nghị Đại hội đại biểu Đảng cỗ Thành phố, quyết nghị của Ban Chấp hành Đảng cỗ Thành phố Hồ Chí Minh; đưa ra quyết định những yếu tố về mái ấm trương, quyết sách, tổ chức triển khai, cán bộ; đưa ra quyết định tập trung và sẵn sàng nội dung những kỳ họp của Ban Chấp hành Đảng cỗ Thành phố Hồ Chí Minh; report việc làm đã trải trước hội nghị Thành ủy hoặc theo dõi đòi hỏi của Thành ủy.

Ban Thường vụ Thành ủy khóa XI (2020 - 2025)[sửa | sửa mã nguồn]

STT Họ và tên Năm sinh Chức vụ Ghi chú
1 Nguyễn Văn Nên 1957 Ủy viên Sở Chính trị, Tắc thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh
2 Phan Văn Mãi 1973 Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tắc thư túc trực Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban quần chúng. # Thành phố Sài Gòn, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV Thành phố Hồ Chí Minh
3 Nguyễn Thị Lệ 1967 Phó Tắc thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng quần chúng. # Thành phố Hồ Chí Minh
4 Nguyễn Hồ Hải 1977 Phó Tắc thư Thành ủy
5 Lê Thanh Liêm 1963 Trưởng ban Nội chủ yếu Thành ủy [21]
6 Nguyễn Hữu Hiệp 1967 Bí thư Thành ủy Thủ Đức [22]
7 Tô Thị Bích Châu 1969 Bí thư Quận ủy Quận 1 [23]
8 Phan Nguyễn Như Khuê 1964 Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy
9 Trần Kim Yến 1969 Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc VN Thành phố Sài Gòn [24]
10 Trung tướng mạo Nguyễn Văn Nam 1966 Tư mệnh lệnh Sở Tư mệnh lệnh Thành phố Hồ Chí Minh
11 Thiếu tướng mạo Lê Hồng Nam 1966 Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh
12 Dương Ngọc Hải 1967 Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy
13 Nguyễn Phước Lộc 1970 Trưởng ban Tổ chức Thành ủy [25]

Thường trực Thành ủy khóa XI[sửa | sửa mã nguồn]

STT Họ và tên Chức vụ Đảng
1 Nguyễn Văn Nên Ủy viên Sở Chính trị, Tắc thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh
2 Phan Văn Mãi Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tắc thư túc trực Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban quần chúng. # Thành phố Sài Gòn, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV Thành phố Hồ Chí Minh
3 Nguyễn Thị Lệ Phó Tắc thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng quần chúng. # Thành phố Hồ Chí Minh
4 Nguyễn Hồ Hải Phó Tắc thư Thành ủy

Ban Chấp hành Đảng cỗ Thành phố khóa XI (2020 - 2025)[sửa | sửa mã nguồn]

      Uỷ viên Sở Chính trị

      Ủy viên Trung ương Đảng

Xem thêm: chong cua tang thanh hà la ai

      Ủy viên Trung ương Đảng dự khuyết

      Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy

DANH SÁCH ỦY VIÊN CHÍNH THỨC KHÓA XI

STT Họ và Tên Năm sinh Chức vụ cũ Chức vụ hiện nay nay Ghi chú
1 Sử Ngọc Anh 1964 Bí thư Quận ủy Gò Vấp Bí thư Quận ủy Gò Vấp
2 Trần Phước Anh 1976 Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ Giám đốc Sở Ngoại vụ
3 Thiếu tướng mạo Ngô Minh Châu 1964 Phó Chủ tịch Ủy ban quần chúng. # Thành phố Phó Chủ tịch Ủy ban quần chúng. # Thành phố
4 Tô Thị Bích Châu 1969 Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN TP.HCM Bí thư Quận ủy Quận 1
5 Bùi Xuân Cường 1975 Trưởng ban Quản lý Đường Fe khu đô thị TP.HCM Phó Chủ tịch Ủy ban quần chúng. # Thành phố [26]
6 Nguyễn Mạnh Cường 1979 Bí thư Quận ủy Quận 5 Chánh Văn chống Thành uỷ [27]
7 Lê Minh Dũng 1965 Bí thư Huyện uỷ Cần Giờ Bí thư Huyện uỷ Cần Giờ
8 Nguyễn Văn Dũng 1972 Chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân Quận 1 Phó Chủ tịch Hội đồng quần chúng. # Thành phố [28]
9 Nguyễn Việt Dũng 1965 Giám đốc Sở Khoa học tập và Công nghệ Giám đốc Sở Khoa học tập và Công nghệ
10 Đặng Minh Đạt 1963 Chánh Thanh tra Thành phố Chánh Thanh tra Thành phố
11 Huỳnh Khắc Điệp 1978 Chánh Văn chống Thành ủy Bí thư Quận ủy Bình Tân [29]
12 Dương Anh Đức 1968 Phó Chủ tịch Ủy ban quần chúng. # Thành phố Phó Chủ tịch Ủy ban quần chúng. # Thành phố
13 Phạm Thị Hồng Hà 1970 Giám đốc Sở Tài chính Phó Trưởng ban túc trực Ban Nội chủ yếu Thành ủy [30]
14 Dương Ngọc Hải 1967 Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy
15 Nguyễn Hồ Hải 1977 Phó Tắc thư Thành ủy Phó Tắc thư Thành ủy
16 Nguyễn Hữu Hiệp 1967 Trưởng ban Dân vận Thành ủy Bí thư Thành ủy Thủ Đức
17 Võ Văn Hoan 1965 Phó Chủ tịch Ủy ban quần chúng. # Thành phố Phó Chủ tịch Ủy ban quần chúng. # Thành phố
18 Nguyễn Phước Hưng 1968 Bí thư Quận uỷ Quận 2 Phó Tắc thư túc trực Thành ủy
Chủ tịch HĐND Thành phố Thủ Đức [31]
19 Phan Nguyễn Như Khuê 1964 Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy
20 Phạm Thành Kiên 1971 Bí thư Quận ủy Quận 3 Bí thư Quận ủy Quận 3
21 Nguyễn Thị Lệ 1967 Phó Tắc thư Thành ủy
Chủ tịch HĐND Thành phố Hồ Chí Minh
Phó Tắc thư Thành ủy
Chủ tịch HĐND Thành phố Hồ Chí Minh
22 Lê Thanh Liêm 1963 Phó Chủ tịch túc trực Ủy ban quần chúng. # Thành phố Trưởng ban Nội chủ yếu Thành ủy [32]
23 Thái Thị Bích Liên 1973 Bí thư Quận ủy Quận 4 Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy [33]
24 Lê Thị Huỳnh Mai 1970 Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư
25 Nguyễn Thị Bạch Mai 1971 Phó Trưởng ban túc trực Ban Dân vận Thành ủy Phó Trưởng ban túc trực Ban Dân vận Thành ủy
26 Phan Văn Mãi 1973 Bí thư Tỉnh ủy Ga Tre
Chủ tịch Hội đồng quần chúng. # tỉnh
Phó Tắc thư túc trực Thành ủy [34]
Chủ tịch Ủy ban quần chúng. # Thành phố Hồ Chí Minh
Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV Thành phố
Bộ Chính trị điều động
27 Huỳnh Cách Mạng 1965 Phó Trưởng ban túc trực Ban Tổ chức Thành ủy Phó Trưởng ban túc trực Ban Tổ chức Thành ủy
28 Lê Duy Minh 1972 Cục trưởng Cục thuế TP.HCM Giám đốc Sở Tài chủ yếu [35]
29 Lê Văn Minh 1976 Phó Trưởng ban túc trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Bí thư Quận ủy Quận 10 [36]
30 Thiếu tướng mạo Lê Hồng Nam 1966 Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh
31 Trung tướng mạo Nguyễn Văn Nam 1966 Tư mệnh lệnh Sở Tư mệnh lệnh TP.HCM Tư mệnh lệnh Sở Tư mệnh lệnh TP.HCM
32 Trần Văn Nam 1970 Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Bí thư Huyện ủy Bình Chánh [37]
33 Nguyễn Văn Nên 1957 Bí thư Trung ương Đảng
Chánh Văn chống Trung ương Đảng
Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh
34 Trần Hoàng Ngân 1964 Viện trưởng Viện Nghiên cứu vớt Phát triển TP.HCM Thư ký Tắc thư Thành ủy Thành phố Sài Gòn [38]
35 Nguyễn Thanh Nhã 1974 Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc
36 Huỳnh Thanh Nhân 1969 Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy,
Giám đốc Sở Nội vụ
Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy,
Giám đốc Sở Nội vụ
37 Nguyễn Tấn Phát 1977 Giám đốc Học viện cán cỗ TP.HCM Giám đốc Học viện cán cỗ TP.HCM
38 Lê Thanh Phong 1967 Chánh án Tòa án Nhân dân TP.HCM Chánh án Tòa án Nhân dân TP.HCM
39 Phan Thị Thanh Phương 1984 Bí thư Thành đoàn TP.HCM Bí thư Thành đoàn TP.HCM
40 Trần Hoàng Quân 1970 Bí thư Huyện uỷ Bình Chánh Giám đốc Sở Xây dựng [39]
41 Lê Hồng Sơn 1965 Giám đốc Sở Giáo dục đào tạo & Đào tạo Phó Trưởng ban túc trực Ban Tuyên giáo Thành ủy [40]
42 Hà Phước Thắng 1976 Chánh Văn chống Ủy Ban Nhân Dân TP.HCM Phó Trưởng đoàn thường xuyên trách móc Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố
43 Lâm Đình Thắng 1981 Bí thư Quận uỷ Quận 9 Giám đốc Sở tin tức – Truyền thông [41]
44 Nguyễn Quyết Thắng 1969 Bí thư Huyện ủy Củ Chi Bí thư Huyện ủy Củ Chi
45 Nguyễn Toàn Thắng 1977 Giám đốc Sở Tài nguyên vẹn - Môi trường Giám đốc Sở Tài nguyên vẹn - Môi trường
46 Trần Thế Thuận 1967 Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao
47 Võ Ngọc Quốc Thuận 1967 Bí thư Đảng ủy Khối Dân – Chính – Đảng Bí thư Quận ủy Quận 8
48 Trần Thị Diệu Thúy 1977 Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM
49 Tăng Chí Thượng 1967 Phó Giám đốc Sở Y tế Giám đốc Sở Y tế
50 Nguyễn Trần Phượng Trân 1976 Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ phái đẹp TP.HCM Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ phái đẹp TP.HCM
51 Văn Thị Bạch Tuyết 1976 Phó Trưởng đoàn thường xuyên trách móc Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Phó Trưởng đoàn thường xuyên trách móc Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố
52 Bùi Tá Hoàng Vũ 1974 Giám đốc Sở Công thương Giám đốc Sở Công thương
53 Nguyễn Thanh Xuân 1981 Chủ tịch Hội Nông dân TP.HCM Chủ tịch Hội Nông dân TP.HCM
54 Thiếu tướng mạo Phan Văn Xựng 1967 Chính ủy Sở Tư mệnh lệnh TP.HCM Chính ủy Sở Tư mệnh lệnh TP.HCM
55 Trần Kim Yến 1969 Bí thư Quận ủy Quận 1 Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN TP.HCM
56 Nguyễn Phước Lộc 1970 Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương Trưởng ban Tổ chức Thành ủy [25] Ban Tắc thư điều động
57 Vũ Hải Quân 1974 Giám đốc Đại học tập Quốc gia TP.HCM Giám đốc Đại học tập Quốc gia TP.Sài Gòn [42] Bộ Chính trị chỉ định
58 Lê Thị Hờ Rin 1977 Bí thư Quận ủy Quận 6 Phó Chủ nhiệm túc trực Ủy ban Kiểm tra Thành ủy [42] Ban Tắc thư chỉ định

Xem thêm[sửa | sửa mã nguồn]

 • Đảng Cộng sản Việt Nam
 • Ban Chấp hành Trung ương Đảng
 • Bộ Chính trị
 • Ban Tắc thư
 • Ủy ban quần chúng. # Thành phố Hồ Chí Minh
 • Hội đồng quần chúng. # Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thành ủy Hà Nội

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]