ai là người đầu tiên phát hiện ở cây hoa phấn có sự di truyền tế bào chất

Câu hỏi:

04/03/2020 14,506

Bạn đang xem: ai là người đầu tiên phát hiện ở cây hoa phấn có sự di truyền tế bào chất

B. Coren.

Đáp án chủ yếu xác

Chọn đáp án B

- Mono và Jacop: vạc xuất hiện cách thức điều tiết sinh hoạt của những ren ở vi trùng E.coli.

- Menden: vạc xuất hiện quy luật phân li và quy luật phân li song lập ở đậu Hà Lan.

- Morgan: vạc xuất hiện hiện tượng kỳ lạ DT link những ren ở loài ruồi giấm.

- Coren: vạc xuất hiện cây hoa phấn với sự DT tế bào hóa học.

→ Đáp án B

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ở một đậu Hà Lan, xét 2 cặp alen bên trên 2 cặp NST tương đồng; Alen A: qui quyết định phân tử vàng, alen a: qui quyết định phân tử xanh; alen B: qui quyết định phân tử bóng, alen b: qui quyết định phân tử nhăn. Dự đoán thành phẩm về loại hình của luật lệ lai P: AaBB x AaBb.

A. 3 vàng, nhăn: 1 xanh lơ, bóng.

B. 3 vàng, trơn: 1 xanh lơ, bóng. 

C. 1 vàng, trơn: 1 xanh lơ, bóng.

D. 3 vàng, trơn: 1 vàng, nhăn.

Câu 2:

Guanin dạng khan hiếm kết cặp không đúng trong những tái ngắt phiên bản tiếp tục gây

A. chuyển đổi cặp G-X trở nên cặp A-T.

B. chuyển đổi cặp G-X trở nên cặp X-G. 

C. chuyển đổi cặp G-X trở nên cặp T-A

D. chuyển đổi cặp G-X trở nên cặp A-U

Câu 3:

Quá trình phiên mã ở vi trùng E.coli xẩy ra trong

A. ti thể.

Xem thêm: trương quốc dũng pvc la con ai

B. nhân tế bào.

C. tế bào hóa học.

D. ribôxôm.

Câu 4:

Trong những cỗ tía tại đây, cỗ tía này là cỗ tía kết thúc?

A. 5' AUG 3'.

B. 3' AGU 5'.

C. 5' UGG 3'.

D. 3' UGA 5'.

Câu 5:

Xét nhì cặp ren bên trên 2 cặp NST tương đương quy quyết định sắc tố hoa. Giả sử alen A quy quyết định tổ hợp enzim A hiệu quả thực hiện cơ hóa học 1 (sắc tố trắng) trở nên cơ hóa học 2 (sắc tố trắng); alen B quy quyết định tổ hợp enzim B hiệu quả thực hiện cơ hóa học 2 trở nên thành phầm P.. (sắc tố đỏ); những alen lặn ứng (a, b) đều không tồn tại kĩ năng này. Cơ thể với loại ren này tiếp sau đây cho tới loại hình hoa trắng?

A. AABb.

B. aaBB.

C. AaBB.

D. AaBb.

Câu 6:

Xét luật lệ lai về 3 cặp tính trạng, những alen trội lặn trọn vẹn thân thuộc 2 thành viên AaBbDd x AaBbDd nếu như từng cặp ren qui quyết định 1 cặp tính trạng tiếp tục cho tới mới sau có

A. 8 loại hình: 18 loại ren.

B. 4 loại hình: 9 loại ren.

C. 8 loại hình: 12 loại ren.

D. 8 loại hình: 27 loại ren.

Xem thêm: người yêu của đức mõm la ai