ai là đại sứ toàn cầu của chanel

Dương Hương   -   Thứ tía, 14/02/2023 10:10 (GMT+7)

Bạn đang xem: ai là đại sứ toàn cầu của chanel

Minji (NewJeans) làm cho giành cãi Lúc trở nên đại sứ Chanel như là Jennie (Blackpink).

Bình luận:

Xem thêm: ái ngại là gì

Bạn nghĩ về gì về nội dung này?

Bạn cần thiết singin nhằm gửi comment.

Gửi comment